Значение на аварийната готовност на работното място

Да бъдете подготвени за извънредни ситуации  е от решаващо значение за осигуряване на безопасността и благосъстоянието на служителите в подобни  случаи. Независимо дали става дума за природно бедствие, пожар или спешна медицинска помощ, подсигуряването определя разликата между незначително неудобство и голямо бедствие.

Едно от основните предимства на готовността за извънредни ситуации е, че помага за намаляване на паниката и объркването. Като разполагате с план и го оповестите на служителите, допускате, че всеки знае какво да прави и къде да отиде при спешен  случай.

Друго  подобно предимство е минимизирането на въздействието на извънредна ситуация върху вашия бизнес. Като имате план за справяне със смущенията, можете да намалите риска от загуба на производителност и средства.

Какво трябва да включите основно във вашия план  при извънредни ситуации? Някои ключови елементи за съблюдаване са:

Процедури за евакуация. Уверете се, че служителите знаят как безопасно да  се евакуират от сградата в случай на пожар или друга извънредна ситуация.

Комуникационни планове. Създайте ясни комуникационни канали, така че  работещите да бъдат информирани и да получават актуализации по време на извънредна ситуация.

Информация за контакт при спешни случаи. Уверете се, че служителите имат достъп до информацията за контакт със службите за спешна помощ и други важни ресурси.

Спешни консумативи. Дръжте  такива под ръка, като комплекти за първа помощ, фенерчета и вода,  особено при продължителна ситуация.

Тренировки за спешни случаи: Редовно провеждайте  симулации  на спешни случаи, за да помогнете на служителите да се запознаят с процедурите.  Също така и да идентифицират всички слабости във вашия план за спешни случаи.

Практически пример за аварийна готовност на работното място

Представете си малка офис сграда, в която се помещават няколко фирми. Ръководството е внедрило план за аварийна готовност, за да гарантира безопасността на всички служители  при рисков случай. Планът включва редица ключови елементи.

Процедури за евакуация. Всички служители са обучени как безопасно да  се евакуират от  сградата в случай на пожар или друга извънредна ситуация. Има няколко ясно обозначени изхода, а служителите са инструктирани да следват определен маршрут за евакуация в случай на авария.

Комуникационни планове. Ръководството на сградата е създало ясен комуникационен план.  Така  се гарантира, че всички служители могат да бъдат информирани в случай на авария. Това включва създаване на специална телефонна линия за актуализации и изпращане на редовни имейли с доклади за спешни случаи.

Информация за контакт при спешни случаи. На служителите е предоставен списък с номера за контакт, включително  на службите за спешна помощ и командния център на сградата.

Спешни консумативи.  Сградата е запасена с комплекти за първа помощ, фенерчета и бутилирана вода в случай на продължителна авария.

Аварийни тренировки. Ръководството на сградата редовно провежда аварийни симулации, за да помогне на служителите да се запознаят с  процедурите и да идентифицират всички слабости в  плана за действие.

Значението на готовността за извънредни ситуации на работното място не може да бъде пренебрегвано. Като отделите време за разработване и прилагане на цялостен план за готовност в такива ситуации,  можете да помогнете за осигуряване на безопасността и благосъстоянието на вашите служители. Също така и да минимизирате въздействието на  една извънредна ситуация върху вашия бизнес.