Здраве и безопасност в училищата

Когато родителите изпращат децата си на училище искат да са сигурни, че те са в безопасна среда. По същия начин учителите трябва да са сигурни, че учениците са защитени и по време на учебните часове. Ето защо подходящи правила за здраве и безопасност са изискване за училищата, за да запазят здравето на своите ученици и служители, и да осигурят защитена среда.

Но как се прилагат здравето и безопасността в училищата?

Когато решава кои политики за здраве и безопасност да бъдат въведени, училището трябва да извърши задълбочена оценка на риска. Чрез нея могат да бъдат идентифицирани, анализирани и отстранени всички рискове, както и да се назначат процедури за упрваление на потенциални рискове. Например, ако бъде установено, че учениците могат да се изгорят на горещ радиатор, едно възможно решение е да се постави капак, за да бъде намален рискът.

В училище има някои определени места, които могат да се считат за нискорискови, например класна стая. Рискът може да се увеличи в други помещения, например в научни лаборатории, физкултурни салони или открити зони като футболно игрище. Опасностите в тези зони ще бъдат много различни от тези в класната стая, така че те трябва да бъдат оценени, за да се въведат подходящите предпазни мерки и да се намали рискът от вреди.

Може да има и допълнителни рискове, включително пътища. Например, ако сградата на училището е достъпна само чрез пресичане на път, могат да бъдат въведени допълнителни процедури. Възможно е учениците да пресичат този път само с придружаващ учител или друг човек от персонала.

Ако служител на училището смята, че има проблеми със здравето и безопасността, които не са били разглеждани преди, той трябва да се обърне към директора или лицето, което отговаря по въпросите за здраве и безопасност, за да се вземат допълнителни мерки.

Спазването на правилата за здраве и безопасност не трябва да е трудно. Това може да бъде толкова просто, колкото да поставите плакат в училищната лаборатория, който да напомня на учениците да носят защитните си очила.

За нас “Безопасно училище” и “Безопасна детска градина” не са просто стандартни пакети с услуги по трудова медицина. За нас „Безопасно“ е инициатива, чрез която прилагаме най-добрите световни практики и стандарти за повишаване здравето и безопасността на вашия екип и децата, за които се грижите.

Тази статия е част от кампанията на Респонса Превент Target Zero, която има за цел да подпомогне детските градини, училищата и университетите да се справят с предизвикателствата по време на пандемията.