Задължително обучение на работещите с диизоцианати

Европейският съюз въведе задължително обучение на работещите с диизоцианти, считано от 24 август.

Това стана ясно от приетия Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати.

В него се изисква всички професионални и промишлени потребители на продукти, съдържащи диизоцианати, да преминат специализирано обучение и да бъдат сертифицирани за правилата за безопасната им употреба.

Гамата от продукти, съдържащи диизоцианати е широко използвана за производство на полиуретанови пени.

Полиуретаните са приложими в голям брой индустрии, като строителството, изолацията, автомобилната промишленост, мебелната промишленост, производството на домакински уреди, текстилната и обувната промишленост.

Обучителният център на Респонса Превент предлага специализирано обучение, след което се получава сертификат, валиден на територията на целия Европейски съюз.

Повече информация и записване за обучението може да получите на имейл liana@responsaprevent.bg и телефон +359 88 657 5720.