КАМПАНИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ #WORKHS


Ч рез кампания 'Работи безопасно, бъди здрав!' ние искаме да кажем, че всички сме част от отдин Отбор по здраве и безопасност. Искаме да поставим златната среда и да кажем, че за да има здраве и безопасност и работодатели и работещите трябва да участват в процеса. Или по друг начин казано – отговорност на работодателя е да даде каската, но също така е отговорност на работещия да я носи.


Работи безопасно, бъди здрав!

Време е да се разделим с остарялата философия „На мен това няма да ми се случи“. Уви, за съжаление, се случва. Само през последните три години в няколко хиляди предприятия са пострадали над десет хиляди работници и служители от трудови злополуки; други десетки страдат от професионални заболявания. В стотици съдебни дела, работодателите са осъдени и плащат огромни обезщетения.

РАБОТИ БЕЗОПАСНО, ТОВА Е ТВОЯ ОТГОВОРНОСТ

В България стават по около 100 смъртни трудови злополуки всяка година. По статистика на НОИ за 2016 г. има между 2800 - 3000 трудови злополуки. Представяте ли си – всички жители на един град като Калофер, Каспичан или Никопол са изпитвали болки, са страдали, част от тях са станали инвалиди или завинаги сме ги загубили. И това са само официално регистрираните злополуки.

А „злите езици“ твърдят , че нерегистрираните трудови злополуки са поне 10 пъти повече.

ФАКТИ Е ЦИФРИ 2015 - 2017

ОЩЕ ДАННИ


ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Извадка от статистиката на Националния Осигурителен Институт. Статистиката показва 314 смъртни трудови злополуки за периода 2015 - 2017, зад които трябва да има около 900'000 леки трудови злополуки. За периода 2015 - 2017 в НОИ има регистрирани 8761 трудови злополуки общо. Ето наи-опасните сектори , според НОИ:

  • Преработващата промишленост27%
  • Транспорт, складиране и пощи10%
  • Търговия и ремонт9%

НАЙ-ОПАСНИТЕ ПРОФЕСИИ СПОРЕД СЗО, EU OSHA, USA OSHA

Един от най-честите начини за измерване на опасността на дадена професия е общият брой смъртни случаи за една година. Работейки по този показател, строителните работници и шофьорите са професии в челните редици на списъка.

  • Дърводобив.
  • Строителство.
  • Шофьори.
  • Фермери и животновъди.
  • Лека промишленост (шивачки).
  • Пилоти и авио инженери.

ПРИЧИНИ ЗА ИНЦИДЕНТИ

В статистикате сме събрали обяснения при възникнал инцидент Процентите са над 100, защото при разследване на трудова злополука са установени десетки фактори за настъпването им.

81%

Липса на комуникация

75%

Неправилно или неизползване на ЛПС


60%

Стрес

47%

Млад или неопитен работещ

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА


Р аботодатели правите много неща за работещите, но в доста чести случай не намират разбиране или виждат от другата страна подценяване. Също така в не редки случай работещите не получават очакваното разбиране от работодателите. Целта на тази кампания е да повиши информираността на всички за отговорностите ни по здраве и безопаност.


Работи безопасно, бъди здрав!

Кампанията има за цел да информира. Ние искаме да обърнем внимание на консултантите по здраве и безопасност, на работодателите, на работниците и на контролните органи, че всички сме част от едно цяло.

ОТГОВОРНОСТ

Работодател в сферата на стоителството раздава каски. Работника Х отказва да я носи, но става трудова злополука. Работодателят е отговорен, но в същото време този работник остава трайно увреден и неговите доходи и стандарт на живот падат и той не може да посрещне неговите и на семейството му нужди. Ние искаме да кажем на работодателите да спазват изискванията по здраве и безопасност, но всъщото време искаме да кажем и на работещите, че това е и тяхна отговорност.

МАТЕРИАЛИ ЗА КАМПАНИЯТА


Тук може да намерите и да изтеглите всички материали по кампанията. Те ще бъдат публикувани периодично, според поредността на издаване и в различните етапи на кампанията.

СТАНИ ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА

Защо да станеш част от кампанията?
С кампанията искаме да напомним, че здравето и безопасността не е едностарнен процес. Всички трябва да участване в него. Чрез кампанията искаме да повишим културата по здраве и безопасност и да направим предприятията още по безопасни и привлекателни.

Включвайки се в кампанията ще получите много плакати и визуализации по темата "Разботи безопасно, бъди здрав!". Чрез участие в кампанията ще покажете, че сте ангажирани към Вашите работещи или Вашето работно място и Вашите колеги.

Всички ние сме поели ангажимент към нашите семейства и чрез по здравословни и безопасни работни места можем да го изпълним!

Към кого е насочена кампанията?
Кампанията "Разботи безопасно, бъди здрав!" е насочена към работодатели и работещи!

Работодатели
На Вас искаме да благодарим, за всичко, което правите и чрез кампанията да Ви мотивираме да продължавате и подобрявате.

Работещи
На Вас искаме да напомним, че сте част от едно цяло и че вие сте двигателя на всеки процес. Искаме да Ви напомним да спазвате изискванията на работодателите, защото и Вие сте отговорни за Вашето здраве и живот.

 

СТАНИ ЧАСТ ОТ КАМПАНИЯТА


Кампания "Работи безопасно, бъди здрав!" се реализира от Респонса Превент ООД.

Кампанията се финансира от Респонса Превент ООД и партньори. По кампанията не се използват европейско или друго държавно финансиране.

Респонса Превент е консултант по здраве и безопасност. Към нас има регистрирана Служба по трудова медицина и над 15 различни услуги по здраве и безопасност, голям набот от обучения, e-learning система и много други. Респонса Превент е част от Health and Safety Alliance

Повече за нас може да намерите на www.responsaprevent.bg