Видове ултравиолетови облъчватели /лампи/ за дезинфекция

Ултравиолетовите облъчватели са специални устройства, предназначени за дезинфекция на въздуха и повърхности в различни помещения – болнични заведения, офиси, обществени места, производствени помещения, детски заведения, битови помещения. С помощта на УВ лъчи тези лампи унищожават патогенни вируси и бактерии.

Ултравиолетовите лъчи са най-активно действащата част от спектъра на светлината. Те оказват влияние върху всички живи организми като предизвикват различни фотобиологични и фотохимични реакции.

Съществуват два основни вида УВ облъчватели, използвани за дезинфекция на повърхности и въздух на закрито: облъчватели от отворен тип /директни/ и облъчватели с дезинфекциращ рециркулатор /от затворен тип/.

Облъчвателят от отворен тип се състои от корпус с рефлектори и УВ лампи (може да има няколко лампи, ефективността и площта на дезинфекция зависят от това). Тези облъчватели могат да бъдат монтирани на стената или поставени на пода на специална стойка.

От изключителна важност е да се знае, че по време на работа на лампите без защитен капак /отворен тип/ в помещението не се допуска да присъстват хора и животни, поради факта, че те не осигуряват защита срещу УВ лъчите по време на своята работа! С цел избягване на прякото облъчване, този тип устройства са снабдени с таймер за отложено включване, през което време служителят, който включва лампата, трябва да напусне помещението. По време на дезинфекция, на вратата на помещението, от външната страна, може да бъде поставена предупредителна табела. Тъй като лъчението причинява стареене, не оставяйте документи да бъдат облъчвани!

Отличителна черта на облъчвателите от отворен тип е способността да дезинфекцират, освен повърхностите, и околния въздух. Въпреки това, по време на работата на такива облъчватели, само този въздух, който е изложен на УВ лъчение, се дезинфекцира, защото при такива модели не са предвидени вентилатори, които биха осигурили циркулация на въздуха.

Не се препоръчва облъчватели от отворен тип да се използват у дома. Ако решите да закупите УВ облъчвател, използвайте го с изключително внимание, тъй като УВ лъчите са опасни за хората, домашните любимци и растенията! Желателно е да преместите стайните растения в друго помещение докато лампата работи, тъй като силната ултравиолетова светлина може да им навреди.

Облъчвателите от затворен тип /със защитен капак/ са предназначени за дезинфекция на въздуха и могат да работят непрекъснато, и в присъствие на хора. Те са обезопасени и не застрашават по никакъв начин здравето на присъстващите. Представляват рециркулаторни облъчватели, като принципът на тяхното действие е следният: през затворен обем, в който са монтирани бактерицидни лампи, въздухът се пропуска под въздействието на вентилатор /помпа/, който се дезинфекцира с УВ лъчение. Отворите, през които преминава въздух, са направени по такъв начин, че да се избегне проникването на УВ лъчение извън корпуса. В зависимост от броя и мощността на лампите и вентилаторите, облъчвателите-рециркулатори имат различна производителност и ефективност. Някои модели рециркулатори са оборудвани с входящи филтри, които почистват въздуха от прах. Има и модели, които включват вграден филтриращ блок със сменяеми въглеродни филтри, които позволяват да се пречиства въздуха не само от прах, но и от различни химически примеси. Рециркулаторите за облъчване, като правило, се монтират на тавана или на стената или се поставят на специална стойка. Ако стойката е снабдена с колела, устройството може да бъде премествано и използвано в различни помещения. Рециркулаторните облъчватели се използват широко в медицински институции, предприятия на хранителната промишленост, в детски градини, училища, фризьорски и козметични салони, в офиси. Използването на облъчватели-рециркулатори е особено полезно в периоди на епидемии, най-вече на местата с много хора.

На пазара се предлагат и пречиствали за въздух с вградена УВ лампа, която се включва допълнително т.е не е нужно да работи постоянно. Обикновено тези уреди разполагат с ХЕПА филтър или такъв с активен въглен (а понякога и с двата) и пречистват въздуха от бактерии, фини прахови частици, полени, миризми. Уредът засмуква въздух отвън, филтрира го и го пуска обратно в помещението. УВ лампата осигурява допълнителна дезинфекция като унищожава 99% от патогените във въздуха.

Устройствата за стерилизация с УВ лъчи са доказан и ефективен начин за дезинфекция на повърхности и помещения, особено такива със струпване на повече хора.