От VDA 6.3:2016 до VDA 6.3:2023 – Надстройка (ID 333)

Уебинар

Това обучение за надграждане обхваща промените във VDA 6.3 (издание от 2016 г.), включително актуализации на въпросника, промени в оценката, промени в потенциалния анализ и други корекции. Съдържание • Ревизия на въпросника • Отчитане на софтуерните аспекти във въпросника – Интерфейс между хардуер и софтуер за продукти с интегриран (вграден) софтуер • Изисквания за дейности […]

IATF 16949 – Одитор от първа/втора страна – Квалификация (ID 211) – онлайн

Уебинар

Съдържание В това тридневно обучение се запознавате с изискванията на двата стандарта IATF 16949 и DIN EN ISO 9001, получавате информация как да ги интерпретирате и какво трябва да направите, за да приложите тези изисквания успешно във вашата организация. Цели Ще разберете процесно-ориентирания подход в автомобилната индустрия и ще знаете как да проектирате съответно управление […]

Експерт от ACS по одити на системи за управление на автомобилната киберсигурност – Квалификация (ID 432) – Онлайн – Обучение за сравнение

Уебинар

Съдържание Съгласно условията на Регламент 155 на ООН, системите за управление на автомобилната киберсигурност (ACSMS) могат да бъдат одитирани по отношение на ISO/SAE 21434. Това обучение предоставя на участниците умения за автомобилна киберсигурност, необходими за такива одити (при OEM производители, доставчици и други договорни партньори в автомобилната индустрия). Цели Можете да оцените всички технически аспекти […]

VDA 6.3 – Семинар за сертифициран одитор на процеси (ID 341) – онлайн обучение

Уебинар

Одитът на процеса VDA 6.3 е ефективна процедура за оценка на процесите във връзка с планирането и производството на продукт. За да се извършват одити на процеси по VDA 6.3, са необходими обширни знания, опит и компетентност. Следователно квалификацията на съответния персонал е незаменима. След успешното завършване на квалификацията за одитор на процеси VDA 6.3 възниква въпросът за […]

Гъвкаво сътрудничество в автомобилния сектор (ID 433)

Уебинар

Описание на обучението Гъвкаво сътрудничество означава, че екипите за разработка от страна на изпълнителя и клиента си сътрудничат през организационните граници по гъвкав начин – и често също по мащабиран гъвкав начин – за да разработят заедно продукт. Автомобилната индустрия осъзна необходимостта от формализиране на този стил на сътрудничество и публикува набор от насоки за гъвкаво […]

VDA 6.3 – Семинар за сертифициран одитор на процеси (ID 341) – онлайн обучение

Уебинар

Одитът на процеса VDA 6.3 е ефективна процедура за оценка на процесите във връзка с планирането и производството на продукт. За да се извършват одити на процеси по VDA 6.3, са необходими обширни знания, опит и компетентност. Следователно квалификацията на съответния персонал е незаменима. След успешното завършване на квалификацията за одитор на процеси VDA 6.3 възниква въпросът за […]

TISAX-оценка с VDA ISA (ID 510) – онлайн

Уебинар

Съдържание Защитата на бизнес процесите и информацията, дори при трудни гранични условия, е основна задача на корпоративното управление. Моделът TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е разработен за тази цел под егидата на VDA. TISAX улеснява междуорганизационното признаване на оценките за информационна сигурност и създава общ стандарт за тестване и обмен за тази цел. Базира се на VDA […]

Свържи се с нас