ID 503 Product Safety & Compliance Representative

Уебинар

Всяка организация от автомобилната верига за доставки се ангажира за гарантиране на безопасността и съответствието на нашите продукти. За тази цел в съответните държави и региони трябва да се спази прилагането на законодателство за целостта на продукта и да се изпълнят разумни очаквания на обществеността за безопасност. Когато продуктите са „опасни“ на пазара или по […]

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

Уебинар

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да се квалифицират като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания на клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация […]

MSA and SPC

Уебинар

Management System Analysis (MSA) and Statistical Process Control (SPC) Статистическият контрол на процесите позволява използването на всички данни, събирани в компаниите, независимо от индустрията, за да се увеличи ефективността на процесите, да се намалят проблемите, свързани с ненадеждни измервания (например липсата на възпроизводимост) и да се подобри нивото на качеството на произвежданите продукти. По време […]

Свържи се с нас