ID 9206 Internal auditor according to norm ISO 9001

Уебинар

Одитът на системата за управление на качеството позволява идентифициране на заплахи, произтичащи от неправилно поведение в системата, функционираща в организацията. По време на обучението участниците придобиват знания и се запознават с най-добрите одиторски практики, свързани с подготовката, одита и след одита. Обучението е насочено към придобиване и подобряване на знанията и уменията на вътрешните одитори въз основа […]

ID 318 VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

Уебинар

VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти. Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуер водят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна […]

ID 321 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day

Уебинар

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да се квалифицират като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания на клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация […]

Свържи се с нас