fbpx

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

София

Обучението е първото по рода си, което разглежда един от най-актуалните въпроси през 2020/21 г. в училищата и детските градини едновременно от техническа и психологическа гледна точка. Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив […]