ID 2207 Problem solving methods 8D and QRCI

Пловдив Пловдив

Често решаването на проблеми се разбира само като създаване на 8D отчети. Този курс преподава специфични техники и методи (т.е. 8D или QRCI) и демонстрира техники за аналитична подкрепа за решаване на проблеми. Участниците ще бъдат обучени да оценяват съществуващите данни и да описват все още липсващата информация по такъв начин, че другите членове на […]

Свържи се с нас