ID 318 VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти. Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти и софтуер водят до по-сложни продукти. Прилагането на стабилна […]

ID 442 · FMEA – Basic Training Harmonised AIAG-VDA FMEA

Зала Респонса бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А, София

Предистория и теми Доставчиците, които доставят продукта си на европейски и северноамерикански производители (OEM), са задължени да оценят FMEA въз основа на ръководствата за VDA и AIAG FMEA. Tова е води до увеличаване на сложността на разработването и подобряването на продукта за доставчиците. Съвместните изисквания и очаквания за FMEA сега дават възможност на доставчиците да […]

Свържи се с нас