VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR)

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

30-31.05.2024, LIVE TRAINING VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR) Лицензирано обучение Отворено обучение. Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди PSCR 28-29.09.2023 Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и […]

600евро

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!! Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за […]

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!! Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за […]

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!! Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за […]

Свържи се с нас