ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

Бест Уестърн Премиер бул. „Брюксел“ 11, НПЗ Искър, София

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да се квалифицират като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания на клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация […]

Свържи се с нас