Кампания за Училища и Детски градини срещу COVID-19

В помощ на училищата, детските градини, учителите, децата и родителите да се справим заедно.

Target Zero

Кампания Target Zero има за цел да информира училища и детски градини във връзка с COVID-19 през цялата учебна 2020-2021. По време на кампанията участниците ще получават информация, документи и правила за работа, плакати с визуализации и консултации по конкретни казуси.

Кампанията вече стартира. Включете се и Вие!

Напълно безплатна за клиените на Респонса Превент

Чрез тази кампания си поставяме за цел да ви подпомогнем през цялата учебна 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.

Цялата кампания ще бъде безплатна за всички наши клиенти на Безопасно училище и Безопасна детска градина. Нашата цел и да надградим изискванията и насоките подадени от Министерство на образованието, РЗИ, СЗО и UNICEF.

Регистрация и продължителност

Кампанията ще бъде с продължителност до 30 Май 2021 година. Първите материали вече бяха изпратени на всички учасници, след предварителна регистрация за кампанията.

Какво ще получите по време на кампанията:

  • Информация за изискванията от държавата ни
  • Информация за изискванията от международни институции
  • Съвети и препоръки за прилагането им
  • Разработки на материали
  • Плакати
  • Консултации
  • Насоки
  • Подкрепа