НИЕ ЗНАЕМ КОЛКО ВАЖНО E ЗА ВАС, ДА ОПРАВДАЕТЕ ДОВЕРИЕТО,
ОТ ЕДНА СТРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
И ОТ ДРУГА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ.

Безопасно Училище” и „Безопасна детска градина“ са тематични продукти на Респонса Превент, които включват всички необходими документи и сертификати, според изисквания на българското законодателство и Инспекцията по труда, във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.

За нас „Безопасно училище“ и Безопасна детска градина“
 не са просто стандартни пакети с услуги по трудова медицина. 

За нас „Безопасно“ е инициатива, чрез която прилагаме най-добрите световни практики и стандарти за повишаване здравето и безопасността на вашия екип и децата, за които се грижите.

“Безопасно училище” и “Безопасна детска градина” са стандарт за качество, отговорност и солидарност. Екипът на Респонса Превент, винаги ще бъде до вас и ще ви подкрепя, според нуждите и предизвикателствата, пред които се изправяте.
В рамките на “Безопасно училище” и “Безопасна детска градина”, Респонса Превент стартира инициативата “TARGET ZERO”, с която подкрепя българските училища и детски градини в предизвикателството COVID – 19.

Години опит 220

Клиенти на безопасно 211

История 14 г.

актове от ит

Пакетите "Безопасно училище" и
"Безопасна детска градина" включват:

 • Обслужване от Служба по трудова медицина;
 • Оценка на риска;
 • Изготвяне на вътрешни документи по ЗБУТ;
 • Плакати “Безопасно”;
 • Професионални консултации;
 • Повишаване на културата по ЗБУТ;
 • Физиологичен режим на труд и почивка;
 • Кампании по ЗБУТ;
 • Приоритетен достъп до обучения;
 • Достъп до дистанционни обучения;
 • Отличителни знаци -“Безопасно училище” и “Безопасна детска градина”;
 • Различни видове одити;
 • Измервания на преференциални цени;
 • и още над 100 други!

Всички клиенти на Респонса Превент, могат да се възползват напълно безплатно от услугите на кампанията “TARGET ZERO”, чрез които ще могат да изпълнят всички препоръки и нареждания на Министерство на образованието, РЗИ, СЗО и UNICEF за борба с COVID-19. 

В помощ на училищата, детските градини, учителите, децата и родителите.

 

Заедно, можем да се справим!

Кампанията “TARGET ZERO” на Респонса Превент е част от продуктите „Безопасно училище” и “Безопасна детска градина“. Тя има за цел да информира училищата и детските градини за методите, документите и мерките, в борбата с COVID-19 през цялата учебна 2020-2021. 

По време на кампанията “TARGET ZERO”, участниците получават регулярна информация, документи и правила за работа, плакати с визуализации и консултации по конкретни казуси, съобразно изискванията и насоките на Министерство на образованието, РЗИ, СЗО и UNICEF.

“TARGET ZERO” е напълно БЕЗПЛАТНА за клиентите на Респонса Превент

Чрез “TARGET ZERO”, ние си поставяме за цел да подкрепим училищата и детските градини в условията на COVID-19.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Кампанията продължава до 30 Май 2021 година. 

Регистирайте се в кампанията “TARGET ZERO” и и ние ще ви изпратим безплатно пълния пакет, с всичко необходимо за изготвяне на необходимата документация.

Участници в кампанията 115 Училища и детски градини

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА:

Допълнителна информация и разяснения за изискванията от държавата във връзка с необходимите документи около безопасността и здравето на служителите и децата в условия на COVID-19;

Допълнителна информация и разяснения за изискванията от международни институции;

Съвети и препоръки за прилагането им;

Разработки на информационни материали;

Плакати с визуални инструкции за здраве и безопасност;

Индивидуални Консултации;

Насоки и подкрепа;

Достъп до „тайна“ група във facebook за обмяна на опит;

Поредица от безплатни уебинари, проведени от психолог, във връзка с организацията на онлайн обучението, справянето със стреса и повишаване мотивацията на учениците;