Кампания за Училища и Детски градини срещу COVID-19

В помощ на училищата, детските градини, учителите, децата и родителите да се справим заедно.