Събития

Problem solving methods 8D and QRCI

Често решаването на проблеми се разбира само като подготовка на 8D отчети. Това обучение показва специфични техники и методи (напр. 8D или QRCI) и демонстрира поддържащи аналитични техники за решаване на проблеми. Участниците ще бъдат обучени да оценят съществуващите данни и да опишат липсващата информация по начин, който ще позволи на други членове на екипа да я получат за по-нататъшна обработка. Обучението акцентира върху валидността и значението на сътрудничеството в интердисциплинарен екип, важността на подбора на членовете на екипа и се отнася до изискванията на автомобилната индустрия по отношение на решаването на проблеми.