Събития

Product Safety and Compliance Representative (PSCR)

Product Safety and Compliance Representative (PSCR) in the Automotive industry (под лиценз на VDA QMC)

Това обучение ви запознава с необходимостта от определяне на представител за безопасността на продуктите, основните елементи на система за контрол на риска, вкл. резултати, управление на безопасността на продуктите и ролята на представителя за безопасност на продуктите, „научени уроци“, степенуване на риска и структурирано действие и изисквания на Volkswagen AG за представителя за безопасност на продуктите.

Това обучение е насочено към ръководители и персонал от автомобилната индустрия, които ще бъдат определени или вече са определени като представители на безопасността на продуктите и се провежда на английски език