Събития

Management of Special Characteristics

Определението на IATF 16949 относно специалните характеристики посочва, че това е характеристика на продукта или параметър на производствения процес, които могат да повлияят на безопасността или спазването на разпоредбите, изискванията, годността, функционалността, производителността или допълнителната обработка на продукта. При разглеждането на изискванията, които се отнасят до тях, вече през призмата на самото определение, е очевидно колко е важен процесът на тяхното идентифициране и управление от момента на дейностите, свързани с дизайна, до документиране и архивиране на документирана информация, свързана със специални характеристики. По време на обучението се обсъждат изискванията на IATF 16949 и VDA 1, както и начините за управление на специалните характеристики на различните етапи от жизнения цикъл на продукта.

Interpretation of IATF 16949 and ISO 9001

Interpretation of the requirements of IATF 16949 and ISO 9001

Стандартът IATF 16949 е предназначен за производителите в автомобилната промишленост. Най-новата версия на спецификацията е издадена през 2016 г. Важно е организациите да разберат и да придобият способността да интерпретират правилно новите изисквания поради необходимостта те да бъдат приложени в автомобилните организации. Обучението осигурява практически знания в областта на изискванията, изпълнявани по начин, който увеличава ефективността на процесите и намалява риска от предприети действия. По време на обучението ще бъде предоставена информация за всички изисквания по ISO 9001 и IATF 16949, включително практически примери за използване.