Събития

Management of Special Characteristics

Определението на IATF 16949 относно специалните характеристики посочва, че това е характеристика на продукта или параметър на производствения процес, които могат да повлияят на безопасността или спазването на разпоредбите, изискванията, годността, функционалността, производителността или допълнителната обработка на продукта. При разглеждането на изискванията, които се отнасят до тях, вече през призмата на самото определение, е очевидно колко е важен процесът на тяхното идентифициране и управление от момента на дейностите, свързани с дизайна, до документиране и архивиране на документирана информация, свързана със специални характеристики. По време на обучението се обсъждат изискванията на IATF 16949 и VDA 1, както и начините за управление на специалните характеристики на различните етапи от жизнения цикъл на продукта.