Събития

Practical application of FMEA

Practical application of FMEA (Flow chart/FMEA/Control Plan)

Основните инструменти, използвани при дизайна на производствените процеси, са Flow Chart, FMEA и Control Plan. Основната им цел е да осигурят оптимално качество на продуктите, като същевременно намалят загубите. Изключително важно е да се разбере взаимозависимостта на тези документи, да се създадат правилно, като се запази определена последователност от действия и знания за принципите на тяхното създаване и актуализиране. Целта на обучението е да се дадат практически познания за използването на Flow Chart, FMEA, анализ, методи и изисквания за създаване на планове за контрол по отношение на изискванията на стандарта IATF 16949: 2016.