Публикации

Декларация по чл. 15 за 2019 г.

Какво е Декларация по чл. 15 и трябва ли да подавам такава тази година?

B cpoĸ дo 30 aпpил 2019 г., тpябвa дa бъдe пoдaдeнa гoдишнaтa дeĸлapaция пo чл. 15 oт Зaĸoнa зa здpaвocлoвни и бeзoпacни ycлoвия нa тpyд (ЗЗБУТ). Дeĸлapaциятa ce пoдaвa в тepитopиaлнoтo пoдeлeниe нa Инcпeĸция пo тpyдa.

Зaдължeниe зa пoдaвaнeтo нa дeĸлapaциятa имaт вcичĸи пpeдпpиятия, ĸoитo имaт нaeт пepcoнaл или paбoтят в cъдpyжиe.

Зa вcичĸи нaши ĸлиeнти ниe щe пoпълним и пoдaдeм в Инcпeĸция пo тpyдa дeĸлapaциятa зa Baшaтa ĸомпaния, зa ĸoeтo мoжeтe дa пpeдocтaвитe нeoбxoдимитe дaнни, ĸaтo oтвopитe тaзи вpъзĸa: https://goo.gl/forms/fwj9niqlsDzBMR373. Данните трябва да ни бъдат предоставени най-късно до 31 март 2019 г.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава, когато няма до момента подавана такава или когато има промяна в декларираните обстоятелства от предходната година на деклариране.

За промяна в декларираните обстоятелства (която налага задължително падаване на нова декларация) се счита промяна в:

– наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица (точки 1 и 2 от декларацията);

– основната и спомагателна дейност на предприятието, съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД2008) (точка 7 от декларацията);

– поделенията на предприятието (точка 8 от декларацията);

– големината на предприятието, според средносписъчния брой на персонала (точка 9 от декларацията);

– работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата (точка 22 от декларацията);

– опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите (точка 24 от декларацията);

– необходимостта от използването на лични предпазни средства (точка 25 от декларацията);

– оценяването на риска на работните места с видеодисплеи (точка 33 от декларацията)

Нова декларация може да бъде подадена и при изменение на което и да е друго обстоятелство, свързано с изменение или подобряване на условията на труд.

Повече информация относно подаването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, може да намерите на страницата на Инспекция по труда, на адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=117

Респонса Превент ще подготви и подаде Декларацията за всички свои клиенти.

Събития

Ежегодно обучение по ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

28 Октомври 2019, София

ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Отворено обучение в гр. София, хотел Експо

Дни
Часове
Минути
Секунди

Годишно обучение по ЗБУТ

На обучението ще се запознаете с промени в законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Програма

Преди обяд

09:00 Регистрация на участниците
09:30 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Видове фактори на работната среда; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Срокове за контрол; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда;

10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО

 • Нормативни изисквания; Видове лични предпазни средства; Основни характеристики; Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства; Практически насоки;

10:30 ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука; Видове трудови злополуки; Стъпки при разследване; Документиране на трудова злополука – примери; Практически насоки;

11:00 Кафе – пауза

11:30 ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ – ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА

 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
  Нормативни изисквания.
  Срокове и обем на периодичните медицински прегледи.
 • ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма.
  Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка.
  Нормативни изисквания.
  Практически указания относно оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.
 • ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДАВАЩИ ПРАВО НА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА
  Същност на понятието „особена закрила”.
  Процедура по установяване и реализиране на правото на особена закрила.

12:15 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО

 • Работно място с видеодисплей;
 • Застрашени органи и системи. Причини за очните оплакванията.
 • Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Организация на работното място, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Практически насоки.

13:00 Обедна почивка

След обяд

14:00  ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (ПДП) – интерактивно обучение

 • Определяне състоянието на пострадал;
 • Рани и наранявания; Счупвания;  Изгаряния;
 • Поражения от електричество; Затрупване с тежести;
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер;
 • Количествени и качествени промени в съзнанието;
 • Други видове наранявания

15:30 Кафе-пауза

15:45 Практическо интерактивно обучение по ПДП

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния;
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен;
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer;
 • Тренажор за задавяне;
 • Модел на човешка глава за онагледаняване при „вадене на език:“;
 • Упражнения на най-новите техники;

Дискусия на актуални въпроси.

17:00 Закриване на семинара.

Д-р Димитър софиянски

Лекар Трудова медицина в Респонса Превент

Андриан георгиев

Европейски шампион по Първа долекарска помощ

инж. Веселин попов

Експерт ЗБУТ в Респонса Превент

Нашият екип

хората, които правят нещата възможни

как ще ми е полезно обучението?

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

За обучението може да се регистрирате тук!

консултант по здраве и безопасност

респонса превент оод

Респонса Превент ООД е служаба по трудова медицина и консултант по здраве и безопасност. Разполагаме с партньорска мрежа в 15 европейски държави и сме част от Health and safety Alliance. 

Имате ли въпроси за обучението?

Свържете се с нас!