Posts

работа на открито

Работа на открито

Работа на открито – мерки за намаляване…
Stroitelstvo, Responsa Prevent

Строителство - Най-рисковият сектор за 2019

Всички данни са по оперативна информация за трудовите злополуки през 2018 и 2019, публикувана на сайта на НОИ.