Posts

Превенция от COVID-19

Превенция от COVID-19

Нашите приятели от Vita Rama подготвиха…
Здраве и безопасност на работното място

Здраве и безопасност на работното място

Ние от Респонса Превент даваме следните насоки как да повишим здравето и безопасността на работното място в условията на COVID-19. Ние смятаме, че трябва да се научим да живеем със заразата.

Events