Съвети към работодателите, които планират завръщане на служителите на работните места

Предизвикателствата, с които всеки работодател трябва да се справи, когато планира завръщането на служителите на работните места след COVID кризата не се ограничават до тези, които традиционно се свързват със здравето и безопасността на работното място. 

По-долу изброяваме няколко основни стъпки, които да помогнат на работодателите да осигурят безпроблемно и безопасно връщане на работното място.

Подгответе план за действие 

Работодателите трябва да планират предварително организацията на работния процес, като предвидят и начин за лесна реорганизация при възникване на кризисна ситуация. Редно е планът за действие да бъде обсъден с екипа  с цел осигуряване на по-добра безопасност и минимизиране на възможностите за риск. 

Актуализация на оценката на риска

Редно е да се вземат както организационни, така и технически мерки, насочени към намаляване на възможността от заразяване с COVID-19 на работното място.

Инструктаж по здраве и безопасност

Уверете се, че всички служители са подробно запознати с инструкциите за здраве и безопасност на работното място и следете за тяхното изпълнение. Заложете и идеята за важността на самостоятелната хигиена, както и отговорността извън работното място. 

Здравословно състояние

Препоръчително е да бъде организиран скрининг на лицата, които посещават работните помещения. Той има за цел да минимизира възможността от разпространение на зараза, в случай, че бъдат открити симптоми на респираторни инфекции. 

Дистанционна работа

Планирайте възможността за дистанционно полагане на труд. Тя е от изключителна важност, в случаите, в които се наложи преминаване под карантина, или когато имате служители с хронични заболявания, които са част от рисковите групи. 

Промяна на работния график

Намаляването на работното време, хибридния модел или работата на смени ще сведе до минимум риска от разпространение на COVID-19 сред служителите и ще осигури непрекъснатост на бизнеса. Помислете и за реорганизация на почивките, за да сте сигурни, че ще се избегне струпването на много хора на едно място. 

Осигурете достатъчно дистанция

Редно е да бъде осигурена достатъчна дистанция между служителите по време на работа. Това ще помогне не само за запазване на тяхното физическо здраве, но и ще им даде по-голямо спокойствие и ще помогне за запазването на добро психическо състояние. 

Поддържайте хигиена на работното място

Спазвайте инструкциите за редовно почистване и дезинфекция на помещенията. Осигурете добра вентилация или проветрявайте често. В зависимост от спецификата на извършваната работа, компаниите трябва да осигурят лични и колективни защитни предпазни средства, както и да провеждат допълнителни инструкции за безопасност. 

В статията ви споделихме общ преглед на препоръчителните мерки за здраве и безопасност, които могат да бъдат въведени от работодателите. Всеки бизнес обаче е уникален и прилаганите мерки трябва да бъдат съобразени със спецификата на съответната компания и организацията на работните процеси.

Експертите на Респонса Превент са на разположение, за да дадат повече информация и да консултират работодателите за задължителните мерки и действия, които трябва да бъдат предприети при завръщане в работна среда.

Екипът ни разработи над 30 модела за различни предприятия и видове дейности, които да помогнат за връщане към нормален ритъм на работа и живот, но в условията на COVID-19, които се предоставят безплатно.