Респонса Превент стартира програма „Служител на месеца“

Респонса Превент стартира програмата „Служител на месеца“, която има за цел да признае приноса на хората в компанията и да стимулира всеки да извършва ежедневните си задължения по-добре и с по-голяма мотивация.

Сред основните цели, които си поставя компанията са затвърждаването на уважението към екипа, признаване на приноса на служителите, по-висока ефективност, по-добро качество на обслужване на клиенти, по-добри взаимоотношения с колегите, пълно спазване на вътрешните правила и процедури, стремеж към развитие и даване на висока добавена стойност.

Гласуването в програмата „Служител на месеца“ ще се осъществява всеки месец чрез вътрешна анкета между служителите в компанията. Всички служители, избрани за „Служител на месеца” през съответната година участват в състезание за „Служител на годината“.