Помощ, служител има COVID-19 | Как да се справим със съмнителни и потвърдени случаи?

Какво трябва да направите като работодател, ако Ваш служител има симптоми, но все още не се е тествал?

Ако работещ прояви грипоподобни симптоми по време на работа (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), трябва незабавно да бъде изпратен у дома и да се дезинфекцират всички повърхности, с които е влязъл в контакт.

Ако е у дома, когато се появят грипоподобните симптоми, трябва да остане вкъщи и в никакъв случай да не се допуска до работното място. 

И в двата случая работникът трябва да се тества и да се самоизолира, докато очаква резултата.

Работещ, който няма симптоми, може да изпълнява  поетите трудови ангажименти на установеното работно място.

При доказване на положителна проба за COVID-19 на Ваш служител

Ако имате работещ, който има доказана положителна проба за COVID-19, той трябва да бъде под карантина в продължение на 14 дни от датата, на която симптомите са започнали и да не се допуска до работното място.

В помещенията на обекта на инфектираното лице трябва да направите крайна дезинфекция и да поддържате добър дезинфекционен режим, при спазване на въведените противоепидемични мерки, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и защита на работещите, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването и предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ.

Междувременно информирайте всички работещи, с които потенциално заразният човек е бил в контакт на работното място през последните 48 часа на разстояние до 1,5 метра и продължителност над 15 мин., без да назовавате имена, като ги посъветвате да наблюдават здравословното си състояние и да измерват телесната си температура минимум два пъти на ден. 

Регионална здравна инспекция на територията, на която е открит случай на COVID-19, предприема действия по проучване на заболелия и изолация, определяне на неговите контактни лица, поставянето им под карантина и ако е необходимо се предписват допълнителни противоепидемични мерки на работното място.

Изолацията в домашни условия на положителните за COVID-19 лица се преустановява автоматично след изтичане на карантината и не е необходимо получаването на отрицателен резултат от PCR тест за преустановяване на изолацията. След като приключи периода на самоизолация и се почувства достатъчно добре, работникът може да се върне на работа.

МОДЕЛ ЗА РАБОТА ПРИ COVID-19 ЗА ВАШАТА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ

При множество доказани положителни проби за COVID-19 на Ваши служители

Ако имате много доказани положителни проби за COVID-19 на Ваши служители на работното място (понастоящем дефинирани като пет случая в рамките на 14 дни), трябва да направите крайна дезинфекция и да поддържате добър дезинфекционен режим в помещенията на обекта, при спазване на въведените противоепидемични мерки, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и защита на работещите.

Междувременно информирайте всички работещи, с които потенциално заразените работещи са били в контакт на работното място през последните 48 часа на разстояние до 1,5 метра и продължителност над 15 мин., без да назовавате имена, като ги посъветвате да наблюдават здравословното си състояние и измерват телесната си температура минимум два пъти на ден. 

Регионална здравна инспекция на територията, на която са открити случаите на COVID-19, ще се свърже с Вас за допълнителни указания и противоепидемични мерки за справяне с опасността от продължаващо разпространение на COVID-19 и защита на работещите.

При служител, който е бил в близък контакт с човек с доказана положителна проба за COVID-19

При възможност да работи от разстояние, разпоредете контактния служител да полага труд от дома си, като го посъветвате да наблюдава здравословното си състояние и измерва телесната си температура, минимум два пъти на ден.

При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), служителят трябва да се свърже по телефон с общопрактикуващия си лекар и да уведоми прекия си ръководител.

По преценка на епидемиолог от РЗИ, контактното лице може да се сложи под карантина, без проявена симптоматика в продължение на 10 дни от последния му контакт  с човек с доказана положителна проба за COVID-19.

За всякакви въпроси, свързани със здравето и безопасността, може да ни потърсите!

Респонса Превент – вашият доверен консултант.