Разглеждане на половото измерение на дистанционната работа: Доклад на EU-OSHA

Нарастващото преминаване към работа от разстояние и хибридна работа от началото на пандемията оказа силно въздействие върху жените, според доклад на Европейската агенция по здраве и безопасност (EU-OSHA).

Масовото преминаване към работа от разстояние по време на пандемията и разширяването на хибридната работа (включва и работата от вкъщи), след пандемията доведе до увеличаване на интереса към дистанционна работа и оказа въздействие върху благосъстоянието и здравето на работниците. Като цяло изглежда, че дистанционната работа и по-гъвкавите условия на труд стават все по-важна и постоянна характеристика за работодатели и служители.

Докато различните източници на информация очертават потенциалните ползи от дистанционната работа, както за организациите, така и за отделните лица, като гъвкавост, автономност, производителност и баланс между работа и личен живот, проучванията посочват потенциални недостатъци.

Работата от разстояние обикновено се свързва с психосоциални рискове, свързани главно с широкото разпространение на цифровите технологии и тяхното въздействие върху работното време и баланса между работа и личен живот (разширена наличност, дълги работни часове, размиване на границите между работата и личния живот, служебни конфликти), изолация и други възникващи рискове, свързани с използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ).

Повечето проучвания подчертават значението на пола, когато се анализира работата от разстояние.

Дистанционната работа има потенциал да подобрява баланса между професионалния и личния живот, както и да подобрява положението на жените на пазара на труда – но изследванията показват, че тя има непропорционално отрицателно въздействие върху жените по отношение на работа и личен живот, стрес и здравни резултати.

Информацията в статията е взета от Европейската организация за здраве и безопасност.

Разгледайте пълния доклад тук>>