Защо ранната превенция на мускулно-скелетни смущения е важна?

Над 45% от работниците под 25 години страдат от едно или повече мускулно-скелетни смущения (МСС). Около 1/3 е делът на младежите на пазара на труда с оплаквания от болки в гърба.  Всеки четвърти от тях изпитва мускулни болки в долната част на крайниците. За сравнение при работниците над 50 години 67% от анкетираните споделят, че имат едно или повече МСС. Половината  се оплакват от болки в гърба, а 38% от болки – в долната част на крайниците.

Тези данни са от проведено мащабно изследване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EА-БЗР), фокусирано върху свързаните с работата мускулно-скелетни смущения през периода 2018 – 2021 г. Резултатите от него са публикувани в сайта на агенцията. Целта е да бъдат използвани и приложени в общоевропейската кампания „Здравословните работни места облекчават товара 2021 – 2022 г., координирана от EА-БЗР.

Поради резултатите от проучването от европейската институция апелират превенцията на мускулно-скелетните смущения да започне още от училище. Според  специалистите от агенцията, изследването показва относително висок дял на разпространение на МСС сред децата и юношите. Отбелязва се, че основна причина за това е продължителното седене, особено при неправилна стойка. При него се засяга долната част на гърба. Това от своя страна води до болки и мускулно-скелетните смущения. Така бъдещите работници на пазара на труда се превръщат в млади хора с предшестващи заболявания, които могат да се влошат по време на работа. Ето защо превенцията е на първо място, за да се минимизират рисковете за тяхното здраве. Това е категоричната позиция на експертите от  EА-БЗР.

В съвременните условия на развити и широко използвани  информационни технологии работата със  смартфон и компютър за продължително време също може да окаже влияние върху появата на такъв тип смущения. Авторите на доклада отбелязват, че използването на смартфон за повече от 6 часа на ден води до болки във врата, раменете и китките/ръцете.  Работата пред екран увеличава риска от болка във врата и раменете. Затова е важно децата да внимават не само в свободното си време, но и при своите първи опити за работа за спазване на ергономична работна поза.  Стойката  е от значение за предотвратяване на нездравословни работни пози в професионалната им кариера, а също и за намаляване на риска от мускулно-скелетни смущения в бъдеще.

От началото на 2022 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са издали 9667 бр. разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. Наблюдава се ръст спрямо същия период на миналата година. Тогава  разрешенията са били 6643 бр. Сред малкото задължителни документи за представяне от работодателя, за да получи разрешение да наеме непълнолетно лице, е и оценка на риска на работното място. С този документ  се цели да се докаже, че юношите ще работят в безопасна за тяхното здраве среда. Непълнолетните лица си намират работа най-вече в секторите търговия, ресторантьорство и хотелиерство.