Психичното здраве на работното място след пандемията

Пандемията промени основите на работния процес и повлия силно върху психичното здраве на работното място. Тази тема разглежда Европейската агенция по здраве и безопасност (EU-OSHA). В своя доклад EU-OSHA анализира периодите преди, по време на и след пандемията, като излага различните въздействия според сектора, вида на труда, подгрупите от работници, пола и степента на цифровизация.

Заключенията от доклада са многобройни и подчертават важността на активните мерки за безопасност и здраве на работното място, които организациите трябва да прилагат.

Един от основните проблеми, които се изтъкват, е управлението на психосоциалните рискове, свързани с работата, като стреса и проблемите с психичното здраве.

Проучването, известно като OSH Pulse, разкрива честите случаи на стрес на работното място, които са повлияни от пандемията. Според анкетата, 44% от участващите служители съобщават за увеличение на стреса по време на работа. Липсата на адекватна комуникация и на работно натоварване се посочват като основни фактори за този стрес.

Отбелязва се, че строгите мерки по време на пандемията в дадена държава могат да окажат влияние върху възприятията за стреса на работното място, но това не може да се тълкува като причинно-следствена връзка. За да се направят по-конкретни заключения, е необходимо да се проведат проучвания в различни времеви периоди и да се анализират различни аспекти на работата и условията на труд.

Информацията в статията е взета от Европейската организация за здраве и безопасност.

Разгледайте пълния доклад тук>>