Препоръки за намаляване на трудовите злополуки

Инцидентите на работното място могат да възникнат във всяка индустрия и на най-различни места. Офис средата не е изключение. В Европа всяка година над 2 милиона работници страдат от влошено здраве, свързано с фактори на работната среда.  Значителна част от тези произшествия се случват в офиси. Запознайте се с най-често срещаните типове трудови злополуки в европейските канцеларии и бюра, полезна статистика и съвети за избягването им.

Подхлъзване, спъване и падане

Те са сред най-честите видове злополуки на работното място. Според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA) тези типове инциденти представляват над 25% от всички докладвани  такива. За да се предотвратят тези злополуки,  е необходимо работното място да бъде подредено. Изисква се и  да проверите дали кабелите и проводниците са правилно закрепени. Също  и да се уверите, че килимите и подовата настилка са в добро състояние и не създават опасности от спъване.

Повтарящи се физически натоварвания

Такива като синдром на карпалния тунел стават все по-често срещани в европейските офис среди поради нарастващото използване на компютри и други електронни устройства. По данни на OSHA всяка година се съобщават над 200 000 случая на инциденти от повтарящи се натоварвания. За  предотвратяване на  тези наранявания, е важно да правите редовни почивки. Също така и да използвате ергономично оборудване и да поддържате правилна стойка при употреба  на електронни устройства.

Химически токсини

Излагането на опасни химикали е друга често срещана опасност в европейската офис среда. Това се случва, когато служителите вдишват изпаренията от почистващи продукти, тонер и мастило от принтери или други опасни материали. Според Европейската агенция по химикалите над 50% от служителите съобщават за излагане на  токсични вещества на работното място. За да предотвратите това, е важно да следвате правилните процедури за работа с тях, да съхранявате правилно опасните материали. Също и да гарантирате, че служителите са обучени за безопасна употреба на тези  вещества.

Опасности от пожар

 Този потенциален риск се среща на всяко работно място и  офис средата не прави изключение. Според Европейската мрежа за пожарна безопасност над 20 000 пожара на работното място възникват всяка година, причинявайки значителни щети. За да се предотвратят тези опасности, е важно да се поддържат противопожарни аларми и спринклерни системи- вид противопожарна защита. Така   се гарантира, че цялото електрическо оборудване е правилно поддържано и заземено. Необходим е  и план за евакуация при пожар.

Удари

Например   падащите предмети са друга често срещана опасност в офис средата. Според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа тези видове злополуки представляват над 10% от всички докладвани. За да предотвратите тези инциденти,  е важно   да обезопасите  правилно всички предмети над главата. Също и  да се уверите, че всички рафтове и етажерки за съхранение са здраво поставени и винаги да сте наясно със заобикалящата ви среда.

Когато познавате рисковете в офиса и предприемете стъпки за предотвратяването им, е възможно да създадете безопасно и здравословно работно място за всички служители. Редовното преразглеждане и актуализиране на процедурите за безопасност на работното място и обучението на служителите с подходящи протоколи може да помогне за минимизиране на риска от злополуки и да създаде култура в тази област.