Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение

Изключително важно е училищата да планират напред и да помислят за евентуални допълнителни мерки, за да се погрижат учениците, учителите и останалия персонал да бъдат в безопасност, както при завръщането си в училище, така и при вероятно преминаване в дистанционен начин на работа.

Тъй като вероятността за провеждане на хибридно или изцяло онлайн обучение през следващите месеци е много голяма, екипът на Респонса Превент използва възможността да напомни за някои ключови съображения.

Училищата трябва да бъдат подготвени да осигурят безопасно провеждане на учебните занятия за учителите и учениците. Особено внимание трябва да бъде обърнато на техническите съображения и защитата на учителите и учениците трябва да представлява важна част от етапите на планиране на всякакви промени и актуализации в учебната среда.

Уверете се, че учителите и персоналът разполагат с необходимата техника

Уверете се, че учителите и административния персонал разполагат с необходимата техника и достъпи, за да могат ефективно да изпълняват своите задължения. Подгответе препоръки за това как да организират помещенията, в които работят, за да са в съответствие с правилата за здраве и безопасност при изпълнение на професионалните си ангажименти.

Проверете софтуерите, до които давате достъп на учениците

Направете детайлен преглед преди да изберете софтуерите, с които ще работят учениците. Уверете се, че спазвате закона за защита на личните данни, както и за това, че съответните платформи не представляват по никакъв начин опасност за децата и младежите.

Проведете инструктаж за работата в интернет

Запознайте учениците с опасностите, на които могат да попаднат онлайн. Говорете с тях за това как се определя дали даден източник на информация е достоверен, за да възпитате в тях критичен начин на мислене и да ги предпазите от възможност за злоупотреба.

Комуникирайте с родителите

Поддържайте редовен контакт с родителите на децата, за да ги информирате за развитието на учебния процес, както и да ги запознавате с правилата за безопасност в интернет, които учениците е необходимо да спазват. 

“Безопасно училище” и „Безопасна детска градина“ са тематични продукти на Респонса Превент, които включват всички необходими документи и сертификати, според изисквания на българското законодателство и Инспекцията по труда, във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.

За нас „Безопасно училище“ и Безопасна детска градина“ не са просто стандартни пакети с услуги по трудова медицина. За нас „Безопасно“ е инициатива, чрез която прилагаме най-добрите световни практики и стандарти за повишаване здравето и безопасността на вашия екип и децата, за които се грижите.

Свържете се с екипа ни за повече информация.