Предстои ми да се явя на ТЕЛК, но съм безработен I Какво да правя?

За необходимостта от Производствена характеристика при явяване на ТЕЛК

Трудоустрояване

При експертиза на трайно намалена работоспособност, освен определяне на степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек, потребността от чужда помощ и противопоказаните условия на труд, задължение на ТЕЛК/НЕЛК е да се произнесе трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимо ли е трудоустрояване.

Какво е Производствена характеристика?

Информация за естеството на изпълняваната работа, органите на медицинската експертиза получават от документ наречен Производствена характеристика. Той се изготвя от осигурителя по образец Бл. МЗ № П 601/2008 в два екземпляра и е задължителен за лицата по трудови и по служебни правоотношения към момента на освидетелстването /независимо дали са в болничен, майчинство, отпуск и др./.

Какво е необходимо за изготвяне на Производствена характеристика?

За да се изготви производствената характеристика е необходимо лекарят от СТМ, обслужваща предприятието, да попълни всички данни относно условията на труд на работното място, като фактори на работната среда, фактори на работния процес и осигурени средства за защита (по т. 14 до т. 22 включително), съобразно оценката на риска за здравето и безопасността на работещите. Верността на вписаните данни лекарят от СТМ на предприятието удостоверява с подписа си в бланката.

Трябва ли ми Производствена характеристика, ако съм безработен?

В случай, че към момента на освидетелстването лицето не работи, изготвянето и представянето на такъв документ не е необходимо.

За всякакви въпроси, свързани със здравето и безопасността, може да ни потърсите!

Респонса Превент – вашият доверен консултант!