Ползи от управлението на здравето и безопасността (Част 2)

В предишната ни статия разгледахме темата за това, защо управлението на здравето и безопасността е важна за бизнеса. Днес продължаваме с това какви са ползите и икономическите стимули, които получават компаниите при добри политики в управлението на БЗР.

Какви са ползите за бизнеса?

Лошата система за безопасност и здраве не само струва на предприятията пари, но и добрата система за БЗР изплаща дивиденти. Предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви.

Изследванията установяват, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни. Ето само няколко примера за това как добрата система за безопасност и здраве при работа:

● подобрява производителността на работниците;

● намалява отсъствията от работа;

● намалява изплащането на компенсации;

● съответства на изискванията на подизпълнителите от публичния и частния сектор.

Предприемането на съответни действия може да донесе значителни предимства за вашето предприятие. Научете повече за извършването на подобрения и управлението на рисковете тук.

Икономически стимули

В цяла Европа са въведени схеми за финансово поощряване на организациите, които имат безопасни и здравословни работни места. Те включват:

● по-ниски застрахователни премии;

● данъчни облекчения;

● държавни субсидии и безвъзмездни средства.

Един от примерите е месарският сектор в Германия. Застрахователните премии на участващите предприятия бяха намалени, ако те насърчават безопасността, например като купуват обезопасени ножове или обучават шофьорите за безопасно управление.

Схемата доведе до следните резултати:

●  1 000 злополуки по-малко се докладват годишно за сектора в Германия;

●  намалението на разходите е възлязла на 40 милиона евро за шест години

●  икономия от 4,81 евро за всяко инвестирано евро.

За застрахователите предлагането на такива схеми може да помогне за намаляване на броя, тежестта и сумите на исковете.

Научете повече за икономическите стимули и начина, по който могат да бъдат въведени:

●  Как да се създадат икономически стимули в безопасността и здравето при работа: Практическо ръководство

●  Икономически стимули за подобряване на безопасността и здравето при работа: преглед от европейска перспектива

●  OSHwiki: икономически стимули

Статията е създадена по материали на Европейска агенция за здраве и безопасност при работа.