Положителна тенденция в превенцията на мускулно-скелетните смущения

По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата  кампания на Инспекцията по труда в секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“. Тя е част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) „Здравословните работни места – облекчете натоварването“. За първи път Комитетът и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа обединяват ресурсите си – инспекционни и информационни. Организациите  си сътрудничат в кампания на една тема,  провежда се  в периода 2020 – 2022 г.

Контролните органи на Инспекцията по труда  са извършили 150 бр. проверки на работодатели в цялата страна съгласно указания на SLIC. Инспекторите отразяват резултатите в специални въпросници, разработени от Комитета.   Целта на тези запитвания е установяване на  съпоставимостта им с останалите държави – членки на ЕС. Данните от въпросниците показват, че в 73% от случаите работодателите в България са извършили оценка на риска по отношение на мускулно-скелетните смущения. За 13% от тях е отбелязано, че в представената оценка на риска не са оценени опасностите, водещи до възникването им. Предвид високия процент на работодатели, изготвили оценка на риска за предотвратяване на МСС, може да бъде направено заключение за  положителна тенденция в усилията им той да бъде минимизиран. Проучвания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа показват, че мускулно-скелетните смущенията са най-честата причина за здравословни проблеми, причинени от  работата. По техни данни около 60% от работниците се оплакват от такива дисфункции. Най-често засегнатите части на тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене, китка и пръсти.

В рамките на кампанията инспекторите по труда   консултират, информират и насочват работодателите към ефективни мерки и добри практики за превенция. В помощ на работодателите и работниците с финансиране от Фонд „Условия на труд“ е създадено и практическо ръководство на тема „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа. Скрининг за ранно идентифициране“. То разглежда рисковите фактори за възникване на тези смущения и дава практически насоки за самооценка. Така се  проследява в каква степен работниците могат да бъдат засегнати от тях.  Профилактиката е изведена на преден план като начин за справяне с проблема. Обърнато е внимание и на добрите практики-  как работодателите могат да ограничат разпространението на мускулно-скелетните смущения. Ръководството е публикувано в сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Публикувано е и в сайта на ИА ГИТ, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“, „Превенция на МСС – 2020 – 2022“. Там могат да бъдат открити и още полезни информационни материали, свързани с кампанията. Поради  сериозността на проблема Европейската агенция за здраве и безопасност при работа създаде и поредица от клипове с любимия герой Напо. Този образцов работник представя по атрактивен и разбираем начин за какво да се внимава и как да се действа, за да се избегнат рисковете от мускулно-скелетни смущения при монотонни движения, вдигане на тежки товари, работа с компютър и др. Клиповете могат да бъдат проследени на следния линк: https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace.