Подовата маркировка като средство за обезопасяване на работното място

Един от най-лесните начини за подобряване на безопасността на работното място е използването на подови маркировки. Тази мярка изисква първо детайлно планиране и в процеса е необходимо да се разгледат няколко значими въпроса. 

Ползи от подовата маркировка

Маркирането на подовете на съоръженията със знаци, лента за маркиране на пода или боя  е дългосрочно вложение. Индустриалните подови маркировки като подови знаци и подови ленти са създадени да издържат на изпитанието на времето в тежки индустриални условия. Тези маркировки защитават служителите.

Една от първоначалните причини компаниите да изберат да маркират подовете си е  намаляването на броя на трудовите злополуки. Предотвратяването на инцидентите  е интегрирано в следните три предимства:

Организация – например, постоянните пътеки и проходи, специално маркирани за мотокари и пешеходци, разпределят както машините, така и служителите в съответните им ленти. Тези постоянни маркировки на пътеките също поддържат подредено  пространство без никакви препятствия по пътя. Работните пространства са чисти и подредени. Опасните машини  са  ограничени на специално  място.

Участие на служителите – маркировките на пода подобряват активното включване  на служителите в мерките за безопасност. Тези маркировки дават точната и нужна  информация за спокойната работа. Сведенията  може да се отнасят до изискванията за лични предпазни средства (ЛПС) или дори до контролен списък за проверка.

Подобрена визуална комуникация – добавянето на всякакви подови маркировки е начин да бъдат ясно оповестени изискванията за безопасност.

Общата цел за предотвратяване на  инциденти, внедряването на повече визуална инструкции като подова маркировка помага на служителите да избягват опасно поведение.

Повишеното участие в тези мерки за безопасност по своята същност създава по-организирано работно място. Фразата „подходящо маркирани“ не е толкова  неясна. Това означава по-задълбочено проследяване на  стандартните индустриални практики. В  тази ситуация е ANSI Z535. Като набор от шест различни стандарта, ANSI Z535 е признатият метод за най-добри практики за много разновидности на маркировка на съоръжения по отношение на дизайна, както и инструкции за цветово кодиране.

3 основни необходими подобрения

Подобрете безопасността,  като поставите винилова лента в опасни зони, складове и съоръжения за разпространение с голям трафик на мотокари.

Маркировки за излизане – използвайте подова лента, за да обозначите евакуационните пътища от сградата. Тези маркировки са особено полезни, когато светят в тъмното. Ако токът неочаквано спре, служителите могат лесно да намерят изход бързо и безопасно.

Подова маркировка на аварийно оборудване – маркирането на местоположението на аварийно оборудване като противопожарни средства  и зони за промиване на очите е от съществено значение. Ако се използват правилно, служителите ще могат бързо да намерят пожарогасители или аптечно, за да се справят с аварийната ситуация.

Подова маркировка на пътеки и преходи – някои от най-честите инциденти  възникват, когато липсва безопасност на мотокарите. Маркирането на пътеки може да се извърши с помощта на линии за маркиране на пода. С възможността да използват цветни ленти за маркиране на пода, работодателите могат да въведат цветно кодирани означения  за безопасността на работното място.

Най-добрата част от подовите маркировки е, че те издържат дълго време, което ги прави най-рентабилната опция за подобряване на безопасността на съоръжението.