ПОДНОВЯВАНЕ ОДИТОРСКИ ПРАВА VDA 6.3:2023

Подновяване на квалификация за одитор на процес VDA 6.3 - след новата ревизия!

За да подновите квалификацията на  VDA  6.3 Process Auditor, трябва да предоставите пълно заявление и да отговаряте на следните условия:

  • Провеждане на поне 5 одита на процеси и/или анализ на потенциал (общо поне 10 одитни дни) като водещ  одитор  по време на периода на валидност на картата. Приема се както външно, така и след това да отидат. До 2 от тях могат да бъдат проведени дистанционно или в хибриден формат (през 2020 г. или по-късно). Информацията за извършените изводи се въвежда в приложението в таблицата на стр. 4.
  • Потвърждение за успешно завършване на обучението за актуализиране „От VDA 6.3:2016 до VDA 6.3:2023 – Актуализация“ (ID 333).
  • Изпращане на сканиране на текущия сертификат.
  • Заплащане на такса 165,00 евро нето. 

Ако не сте извършили достатъчен брой резултати, ще трябва да участвате в еднодневното обучение „VDA 6.3 Process Auditor – семинари за сертифицирани администратори на процеси“ (ID 341).

Ако изпратите документите си повече от 3 месеца след изтичане на пълномощното ви, ще трябва също така да положите отново изпита за VDA 6.3 Process Auditor (ID 382).

Забележка: с актуализацията на тематичния обхват на VDA 6.3, валидността на квалификацията за одитор на процеси VDA 6.3 се удължава от 3 години на 5. Важно е, че след 5 години, за да подновите квалификацията за одитор на процеси VDA 6.3, ще трябва да : наред с други неща, да демонстрирате минимум 10 одита с общо 20 одитни дни.