Пет основни практики за безопасност в склада

Ако работите в склад или фабрика, искате да защитите себе си и вашите колеги. Какви  важни правила трябва да следвате? Представяме ви тези 5 най-добри практики за безопасност на работното място.

Коригирайте или докладвайте за опасни условия

Най-добрият начин да превърнете  работното си място в  по-безопасно е  като предотвратите инциденти. Ако забележите проблем, не го пренебрегвайте.  Отстранете го сами.  Ако не е възможно, опишете ситуацията на вашия ръководител възможно най-скоро. За съжаление, някои фирми разглеждат безопасността по-сериозно от други.

Използвайте инструментите и оборудването правилно

Когато бързате, е изкушаващо да използвате преките и кратките  пътища. Спомнете си, че тези понякога неудобни правила за безопасност визащитават. Проверете два пъти инструментите и машините, преди да ги използвате. Уверете се, че е поставена съответната защита на машината. Използвайтеустановените процедури за блокиране/маркиране, когато ремонтирате оборудване.

Носете лични предпазни средства (ЛПС)

Понякога личните предпазни средства (ЛПС) не са удобни. Това е предназначено да ви предпази. Независимо дали имате нужда от каска, предпазни очила, респираторно оборудване или подходящите обувки, следвайте указанията на вашата организация за ЛПС.

Поддържайте работните зони чисти

Подхлъзванията, спъванията и паданията са една от 5-те най-чести причини за  наранявания в производствения сектор. За щастие, тези инциденти са лесно предотвратими. Изхвърлете боклука, подредете бъркотията, за да поддържате работните зони чисти и удобни. Внимавайте и отстранявайте или  докладвайте  за опасности като разхлабени дъски или тъмен  лед. Почистете разливите на масла  възможно най-бързо.

Правилно повдигане на тежести

Нараняванията, причинени от пренапрежение или неправилно повдигане, могат да ви тормозят  с години.  Вземете съответните предпазни мерки, преди вие или някой колега да пострада. За да повдигнете тежък предмет, застанете възможно най-близо до него и повдигнете с  усилие от краката си, а не от гърба. Ако трябва да преместите товара на друго място, не извивайте тялото си. Вместо това правете малки стъпки, за да следвате   точната посока. Ако нещо изглежда твърде тежко, помолете за помощ или го преместете с механична сила, като например ръчна количка.