Пътна безопасност и справяне с рисковете в транспортната индустрия

Превозът е жизненоважна част от глобалната икономика, отговорна за движението на стоки и хора. Тази индустрия обаче не е лишена от рискове. Служителите са изложени на редица опасности от злополуки и наранявания.

Запознайте се с рисковете,  застрашаващи работещите в транспортната индустрия, и с най-добрите практики за насърчаване на здравословните условия в този сектор.

Един  от най-значимите фактори са злополуките.  Водачите на моторни превозни средства са особено уязвими. Пътно-транспортните произшествия представляват 40% от всички смъртоносни трудови злополуки през 2020 г. За да намалят този риск, работодателите могат да прилагат протоколи за безопасност. Сред тях се включва  редовната поддръжка в изправност на превозните средства, обучение по безопасно шофиране и прегледи на превозни средства преди пътуване. Осигуряването  на лични предпазни средства на водачите, като  колани и каски и насърчаването на  добрите практики за също са от съществено значение за намаляване на риска от злополуки.

Травмите, свързани с ергономията, са друг значителен риск за безопасността на транспортните служители.  Тези, които товарят и разтоварват стоки, са особено уязвими откъм мускулно-скелетни смущения като наранявания на гърба и навяхвания. За  смекчаване на този риск работодателите могат да осигурят ергономично  оборудване, като помощни средства за повдигане и подходящ дизайн на товарната платформа. Обучение по темата също може да помогне в тази посока. Нужно е също така работодателите да прилагат протоколи за безопасност като редовни почивки и ротация на работата. По този начин се  предотвратят пренапрежение и травми и износване при повтарящи се движения.

Работодателите могат също да развият култура на безопасност, която дава приоритет  благоприятната среда на работниците. Такова трудово възпитание насърчава служителите да докладват  за своите опасения. Това включва сформиране комисии по безопасност, програми за обучение и редовни проверки на рисковите фактори. Създаването на ясни политики и процедури и гаранцията, че работниците преминават  през адекватно обучение, са ключови стъпки за създаване на  спокойна работна среда.

Насърчаването на безопасността в транспорта е от решаващо значение за защитата на служителите в тази индустрия. Работодателите могат да намалят рисковете чрез прилагане на протоколи под формата  поддръжка на превозни средства и  обучение по ергономия. Създаването на култура на безопасност  с приоритет на живота и здравето  и стимулът на служителите да съобщават за опасения по темата също е от съществено значение за създаването на  спокойна и комфортна  среда. Като дават предимство на обезопасената среда, работодателите могат да защитят  служителите и да развият по-продуктивна и ефективна транспортна индустрия.