ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION 2023!!!

Бест Уестърн Премиер бул. „Брюксел“ 11, НПЗ Искър, София

Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за VDA 6.3 одитор на процеса. Въведението към одитния процес съдържа информация […]

От VDA 6.3:2016 до VDA 6.3:2023 – Надстройка (ID 333)

Уебинар

Това обучение за надграждане обхваща промените във VDA 6.3 (издание от 2016 г.), включително актуализации на въпросника, промени в оценката, промени в потенциалния анализ и други корекции. Съдържание • Ревизия на въпросника • Отчитане на софтуерните аспекти във въпросника – Интерфейс между хардуер и софтуер за продукти с интегриран (вграден) софтуер • Изисквания за дейности […]

Свържи се с нас