От VDA 6.3:2016 до VDA 6.3:2023 – Надстройка (ID 333)

Уебинар

ВАЖНО: Обучението за надстройка е налично до края на 2024 г. Всеки със одиторски сертификат по старата Версия, трябва да го премине, за да има право да поднови правата си след третата година. Това обучение за надграждане обхваща промените във VDA 6.3 (издание от 2016 г.), включително актуализации на въпросника, промени в оценката, промени в […]

ID 318 VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

Уебинар

  13 септември 2024, София VDA 6.5: Qualification for Product Auditor Онлайн формат / Цена: 350 евро. За повече участници от една компания, приложими отстъпки. Ограничени места - група до 12 души Регистрация   VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на […]

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!! Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за […]

VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR)

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

  7-8.11.2024, LIVE TRAINING VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR) Лицензирано обучение Отворено обучение. Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди PSCR 31.10-01.112024 Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни […]

600евро

Разширено планиране на качеството на продукта (APQP) и процес на одобрение на производствени части (PPAP) по отношение на AIAG (ID 9103)

  14-15.11.2024 - Онлайн или присъствено APQP and PPAP according to AIAG   Ограничени места! Цена - 330 евро Дни Часове Минути Секунди APQP&PPAP Усъвършенстваното планиране на качеството на продукта играе ключова роля в организационните процеси. Насоките, представени в справочното ръководство на издателство AIAG, се използват за проектиране на графика на проекта по начин, който ще […]

ID 381 + 382 VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with exam day – NEW REVISION

Зала Респонса ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, офис 1 до вх. А, София

КУРСА ДАВА ОДИТОРСКИ ПРАВА ЗА ПЕТ (5) ГОДИНИ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА!! Този курс е предназначен за кандидати, които желаят да бъдат квалифицирани като сертифициран одитор на процеса VDA 6.3 за възможно най-кратко време. Използвайки процесния подход и приложимите изисквания към клиентите, това обучение се фокусира върху познаването на основите, необходими, за да се класифицира за […]

Свържи се с нас