Опасностите от пренебрегването на личните предпазни средства на работното място

Личните предпазни средства (ЛПС) са ключов елемент  от обезопасяването на средата. Когато работниците не използват ЛПС, те се излагат на сериозни рискове. Тези опасности могат да доведат до наранявания или дори смърт. 

Запознайте се с често срещаните злополуки на работното място, възникващи поради пренебрегването на личните предпазни средства.

Наранявания на главата

Те са сред най-често случващите се  поради липса на ЛПС. Работниците в строителството, производството и други индустрии, включващи тежки машини или падащи предмети, са изложени на риск от травми на главата. Носенето на каска може да  предотврати инциденти, причинени от падащи отломки или удар от машини.

Очи и зрение

Нараняванията на този най-фин орган също са често срещани на работното място. Те могат да доведат до сериозно увреждане или слепота, ако не се лекуват. Работниците в отрасли, които включват заваряване, рязане или работа с химикали, са изложени на особен риск. Предпазните очила могат да предотвратят наранявания. Те предоставят бариера между очите и всякакви опасни материали или условия.

Наранявания на ръцете и пръстите

Те могат да възникнат, когато работниците боравят с остри предмети, машини или тежко оборудване. Носенето на ръкавици може да предотврати порязвания, разкъсвания и други наранявания. Ръкавиците  са в състояние да предпазят работниците при излагане на химикали, топлина и други опасни тактилни фактори.

Респираторни проблеми

Служителите в отрасли, които включват излагане на прах, изпарения или други вредни частици, са изложени на такъв  риск. Без подходяща респираторна защита те могат да развият дихателни заболявания или състояния като астма или рак на белия дроб. Респираторите могат да филтрират вредните частици и да предпазват дихателната система.

Загуба на слуха

Често тя е  предизвикана от шума в индустрии като строителство, производство и транспорт. Продължителното излагане на високи нива на децибелите може да доведе до трайна загуба на слуха. Носенето на тапи за уши или антифони може да защити слуха на работниците и да предотврати загубата на това сетиво.

Злополуките на работното място поради липсата на лични предпазни средства могат да имат сериозни последици. Такива са  наранявания на главата,  очите, на ръцете и пръстите, проблеми с дихателните пътища и загуба на слуха. Работодателите и служителите трябва да приемат ЛПС наистина  като нещо сериозно и да го поставят като приоритет в ежедневната си трудова дейност. Използвайки ЛПС, служителите могат да предотвратят наранявания, да се защитят и да  си създадат по-безопасна работна среда.