Носи ли отговорност работодателят, когато служителите работят от домовете си?

Хибридният модел на работа се очертава като предпочитан в света, в който живеем днес. Въпреки това, освен че е важно бизнес решение от гледна точка на служители, работна култура и трудови правоотношения, преминаването към него се отразява и на безопасността.

Ако като работодател вече имате опит в дистанционния начин на работа през последните месеци, е редно да сте предприели мерки, за да осигурите на персонала да работи удобно и безопасно от дома. Ако вземете решение да направите това като постоянен начин на работа или дадете възможност на персонала да може сам да избира, е необходимо да обмислите по-добре мерките за контрол на риска. Това се изисква, тъй като този начин на работа вече няма да бъде временно решение и служителите трябва да имат възможност да работят безопасно както от офиса, така и от дома си.

Най-основното нещо, което трябва да знае всеки работодател е, че ЗБУТ се прилага и при дистанционния начин на работа. Според неговите разпоредби отговорностите на работодателите не започват и свършват на работното място, а са 100% валидни докато даденото лице извършва своите задължения, независимо къде се намира.

Докато служителите са на работа, независимо дали това място е офис или техния дом, работодателят има задължението да се грижи за тях. Това означава, че всеки собственик на бизнес трябва да вземе предвид вида на работата, която хората извършват – дали разполагат с необходимото оборудване за безопасно изпълнение на дейностите, какви механизми за комуникация са налични, как могат да докладват за проблеми и други.

Въпреки че обикновено смятаме дома за безопасна работна среда, в него има неща, които могат да причинят вреда. Тези опасности трябва да бъдат премахнати, когато е възможно, а когато не могат да бъдат изцяло премахнати, трябва да се въведат мерки за контрол, за да се намали рискът доколкото е възможно.

Сред често срещаните рискове при работата в дома са:

  • Няма пряк надзор и не може да се реагира в случай на извънредна ситуация
  • Стрес и чувство за изолация, заради липсата на директна комуникация с колеги
  • Неизправности по ел. инсталацията
  • Неизправно или опасно работно оборудване
  • Неправилно оборудване на дисплейния екран и настройка на работното място, което води до проблеми с позата, напрежение на очите и други заболявания

За да бъдете сигурни, че изпълнявате правилно всички разпоредби, свързани с хибридния начин на работа или имате нужда от съставянето на ефективна политика в тази насока, свържете се с експертите на Респонса Превент, от които ще получите детайлна консултация.