Най-добри практики за предотвратяване на инциденти в рискова среда

Предотвратяването на наранявания в рискови среди изисква цялостен подход. Той се отнася както до физическите, така и до психологическите опасности. Някои от най-добрите практики за предотвратяване на  щети  в опасна среда включват следното:

Прилагане на мащабна и утвърдена програма за безопасност. Работодателите трябва да разполагат с цялостна програма по въпроса. Тя  очертава процедурите и протоколите за осигуряване на спокойна работна среда. Тази програма трябва да включва редовни проверки на безопасността и обучение. Също така  и планове за реагиране при извънредни ситуации в случай на авария.

Осигуряване на лични предпазни средства (ЛПС). Всички работници в рискова среда трябва да бъдат снабдени с подходящи лични предпазни средства, като каски, предпазни очила и защитно облекло. Служителите също трябва да бъдат обучени как да използват правилно ЛПС и  да им бъде осигурено редовно опреснително обучение.

Насърчаване на откритата комуникация. Диалогът между работниците и ръководството е от съществено значение за предотвратяване на наранявания в опасна среда. Работодателите трябва да насърчават служителите да споделят за всички  евентуални притеснения. Важно е  да докладват на ръководството за всякакви инциденти или надвиснали опасности.

Редовна оценка на риска. Работодателите трябва редовно да съблюдават опасностите,  свързани с тяхната индустрия. Също  и да предприемат стъпки за контролиране на тези рискове. Това може да включва прилагане на нови протоколи за безопасност, инвестиране в ново оборудване или предоставяне на допълнително обучение на работниците.

Приоритет на благосъстоянието на работниците. В допълнение към справянето с физическите опасности, също така е важно работодателите да дават приоритет на благото на служителите. Това включва предоставяне на достъп до ресурси за психично здраве, поддържане на баланс между работа и личен живот и насърчаване на спокойна  работна среда. Здравата и мотивирана работна сила е по-малко вероятно да преживее  злополуки и наранявания.