Методи за осигуряване на трудова безопасност

Насърчаването  на безопасността на работниците е  в  интерес на работодателите.  В тази статия ще споделим с вас няколко приложими и  ефективни инициативи за безопасност.

Оценката  на риска е основата за всяка успешна програма за предотвратяване на трудови злополуки. Човешкият риск на работното място е всекидневно варираща  променлива. Тези програми изискват постоянна поддръжка, за да се гарантира тяхната ефективност. Често те са ограничени до годишна или тримесечна база.

Препоръчваме редовни оценки на риска.

Впишете  безопасността в длъжностната характеристика

Всяка позиция трябва да има стандарт за безопасност, записан в длъжностната характеристика. Това помага да се изгради култура на безопасност. Така се  говори открито за риска и как да бъде намален. Оформянето на тези препоръки изисква задълбочен анализ на безопасността на труда. Той  интегрира по-добри принципи за здравословни и безопасни условия на труд за всяка позиция.

Наблюдавайте служители във всички роли и отдели, за да определите потенциалния риск от травми. Работете с мениджъри за  създаване на  решения за намаляване на тези рискове. Целта е предотвратяване на  трудови инциденти.

Изградете култура на безопасност

 По-добрите практики за безопасност  трябва да проникнат  навсякъде във вашия бизнес. Това изисква:

• Споделена мисия, която надхвърля печалбата.

• Включване от заинтересованите страни в организацията на всяко ниво.

• Непрекъснато засилено обучение на всеки етап от жизнения цикъл на служителите – от обсъждане на безопасността с кандидатите за работа до прилагане от страна на висшето ръководство.

• Отговорност за безопасността на работното място на всички нива. Това също трябва да бъде съчетано с адекватни и незабавни реакции  при  инциденти.

Културата на безопасност  е  нов начин на мислене,  той променя ценностите на вашата компания. Това изисква постоянно застъпничество от ръководството.

Осигурете лични предпазни средства  и изисквайте  използването им

Те заедно с  обучението на служителите са два от мощните инструменти за безопасност. Спазването на  правилата за ЛПС може да бъде предизвикателство. Ако видите работници да не използват ЛПС, попитайте ги защо.  Често служителите имат остаряла и неудобна предпазна екипировка. Помислете за търсене на обратна връзка от вашите служители, докато проучвате нови ЛПС. Нека  да изпробват конкретно подобрено оборудване. Така показвате,  че цените тяхната личност и интереси и тяхната безопасност.

Приспособяване на дистанционна работа (ако  е приложимо)

Повечето индустриални предприятия не позволяват дистанционна работа. Правилата от  началото на пандемията все още могат да се прилагат при болни служители.

Разрешаването  на дистанционната  работа защитава служителите, ако на работното място се появят грип, COVID-19 или други инфекциозни заболявания.

Също:

• Изисквайте  от служителите да се поставят под карантина при  излагане  на вируса;

• Наблегнете на хигиената на работното място;

• Насърчавайте носенето на маска и социалното дистанциране при рискови фактори

Обучете служителите по ергономия

Ергономичните наранявания,  засягащи мускулно-скелетната система, са най-често срещаните днес. Травмите от повтарящи се движения  и разтяганията на  ставните връзки, мускулите и сухожилията са предотвратими с ергономичен работен план.

Програмите за ергономия се стремят да намалят напрежението върху тялото.  Изискват се:

● Оценки на работни места   и  промяна на обзавеждане, за да подобрите комфорта и безопасността.

● Административни политики като ограничаване  на извънредния труд или увеличаване на продължителността на почивките.

● Възможности за насърчаване на използването на ЛПС – ръкавици за сцепление и обувки против плъзгане.

Неудобни пози, неправилно повдигане на товари  са  рискове, предотвратими само чрез повторно обучение в правилните  позиции на тялото и други ергономични практики.

Ние от Респонса Превент не сме само служба по трудова медицина, а консултант по здраве и безопасност. Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрите и повишите културата по здраве и безопасност във вашата компания.