Международен ден за здраве и безопасност по време на работа

На 28 април Международната организация на труда отбелязва Световния ден за здраве и безопасност по време на работа, като се фокусира върху актуална тема, свързана с безопасността и здравето по време на работа.

Тази година темата  е свързана с изследването на изменението на климата и неговото въздействие върху работния процес.

Променящите се метеорологични условия имат значително въздействие върху работния процес, особено върху здравето на работниците. Примери за професионални рискове, получени от изменението на климата са:

  • Топлинен удар;
  • Слънчева радиация;
  • Замърсяване на въздуха;
  • Често боледуване.

Международната организация на труда ще изготви няколко материала за Световния ден през 2024 г., включително доклад и рекламни материали, както и ще създаде събитие с експерти и гост-лектори от правителства, работодатели и работници, за да обсъдят как да защитят служителите си и да се справят с това глобално предизвикателство.

За да се отстранят тези предизвикателства, е от съществено значение да се развият и приложат подходящи стратегии за адаптация, както на работното място, така и в ежедневието. Това включва разработването на превантивни мерки, обучение на работниците за борба със ситуациите, предизвикани от изменението на климата и осигуряване на подходящо оборудване за защита на трудовото здраве и безопасност.

Като общество, трябва да работим заедно, за да създадем устойчива и безопасна работна среда, която да осигури защита както на работниците, така  и за околната среда.

Информацията в статията е взета от: Международната организация на труда

 Разгледайте повече информация по темата в сайта на Международната агенция на труда>>