ПАКЕТИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ

Профилактиката е най-доброто лечение!

Възползвайте се от пролетната промоция на профилактични медицински прегледи!

Изберете сега от нашите пакети:

  • Икономичен
  • Стандарт
  • Разширен

Промоцията е валидна до 30.04.2021 за гр.София и областта

ПРЕВЕНЦИЯ

Профилактичните периодични медицински прегледи са изключително важни за превенцията на работещите. 

Целта на профилактичните прегледи и изследвания е ранно откриване на заболявания и рискови фактори. 

Открити на време, много заболявания могат да бъдат лекувани!

ИЗИСКВАНИЯ

В чл. 287 на Кодекса на труда е посочено, че „всички работници и служители подлежат на задължителни  предварителни и периодични медицински прегледи“. 

В Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, са посочени изискванията както за предварителни медицински прегледи, така и за периодичните.

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Като доставчик на услугата ние консултираме нашите клиенти и съдействаме за тяхното провеждане.

Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е:

  1. За работещите на възраст от 18 до 40 години – един път на 5 години.
  2. За работещите на възраст над 40 години – един път на 3 години.

Профилактиката е най-доброто лечение!

Промоция на пакети ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ