LOTO процедурите и значението им за трудовата безопасност

Lockout / Tagout (LOTO) е обезопасителна процедура в работния процес, която се прилага за правилно изключване на  машините и оборудването. Също така гарантира, че  няма начин  да се окажат по случайност включени  по време на поддръжка или ремонт. LOTO е много значима мярка за безопасност. Тя може да предотврати сериозни наранявания на работното място. Запознайте се със смисъла и предназначението на този тип процедура.

LOTO практиките са предназначени да предпазват служителите от случайни инциденти, предизвикани  от машините по време на поддръжка или ремонт. Процесът представлява заключване и маркиране на съоръжението. Така се гарантира, че не може да бъде включено случайно.  Преминава се през следните стъпки:

Подготовка. Преди да изключат машината, служителите трябва да бъдат обучени за процедурите  LOTO. Също така и как точно се работи със съответното съоръжение.

Изключване. Машината трябва да се изключи в съответствие с инструкциите на производителя.

Блокиране. Източникът на енергия трябва да бъде затворен с ключалка или друго устройство. По този начин  се гарантира, че не може да бъде включен. Ключалката трябва да има етикет. Той следва да съдържа информация за това кой е инсталирал заключващото устройство и причината за блокирането.

Проверка. Служителят, поставил ключалката, трябва да провери дали машината  наистина е заключена и по никакъв начин не може да тръгне  по случайност.

Поддръжка или ремонт. Работата  по тях може да започне, едва след като машината се заключи.

Деблокиране. Устройството за блокиране може да бъде премахнато само след като работата по поддръжката или ремонта е приключила. Необходимо е в този момент  всички служители са далеч от съоръжението.

Значението на LOTO за трудовата безопасност

LOTO е основна процедура поради няколко съществени причини:

Предотвратяване на злополуки. Тази мярка предпазва от инциденти, причинени от случайно освобождаване на електроенергия от машини или инсталация. Това може да включва токов удар, изгаряния и други видове наранявания.

Законосъобразност. Процедурите тип LOTO са задължителен стандарт по закон в много страни. Ако не се  спазват, това  може да доведе до глоби или наказателна отговорност.

Защита на работниците. Тази мярка предпазва служителите от сериозни инциденти с  машини по време на дейности по поддръжка или ремонт. По този начин осигурява безопасна среда.

LOTO е  основна процедура за защита на живота и здравето на служителите. Тя наистина може да предотврати сериозни нараняванияна работното място. Процесът по прилагането й  включва заключване и маркиране на машините. Така  се гарантира, че не могат да бъдат включени случайно по време на поддръжка или ремонт. Процедурите  тип LOTO са неотлъчен елемент от  спазването на законовите разпоредби за  защита на работниците от опасни машини. Работодателите трябва да гарантират, че служителите са обучени по процедурите на LOTO и да следят за последователното им спазване.  Така наистина се осигурява безопасна работна среда.