Какво да правим при земетресение?

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията могат да бъдат тежки.

На територията на нашата страна най- опасните сеизмични зони с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. 

Действия при сеизмично спокоен период

 • Подгответе и поддържайте „Комплект за първа помощ при бедствия”;
 • Закрепете здраво мебелите и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места;
 • Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове;
 • Входа/ Изхода на сградата винаги трябва да бъде свободен за евакуация;
 • Помислете и определете в сградата най- безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите;
 • Подгответе план за действие и евакуация при земетресение;

Действия при усещане на първия трус

 1. Опитайте се да запазите самообладание – паниката и страхът са най-големите врагове!
 2. Ако се намирате на закрито:
  • не трябва да напускате сградата в която се намирате, освен ако можете да я напуснете за около 10 секунди;
  • заемете най- безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната конструкция/, близо до вътрешна /носеща/ стена, колона, под стабилна маса или легло;
  • стойте далеч от стъкла, прозорци, външни врати и стени, и всичко, което би могло да падне върху Вас.
 3. Ако се намирате на открито, незабавно се отдалечете на безопасно място от сгради, дървета и стълбове на разстояние най-малко тяхната височина.
 4. Ако сте в автомобил е необходимо да спрете незабавно и да изчакате отминаването на трусовете. Избягвайте спирането в близост до или под сгради, дървета, мостове и стълбове на електропреносната мрежа.
 5. В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

Действия след преминаване на първия трус

 • Изключете електричеството, газта и водата;
 • Вземете „Комплекта за първа помощ при бедствия” и бързо напуснете сградата;
 • Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор;
 • След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка;
 • Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи;
 • Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали и сте обучени за това;
 • Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно;
 • Използвайте телефон само за спешни повиквания;
 • Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции;
 • Изпълнявайте указанията на компетентните органи;
 • Спазвайте обществения ред;

Действия след земетресението

 • Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност;
 • Може да влезете в сградата само след основен оглед и проверка, направена от компетентните органи;
 • Проверете битовите системи за газоподаване, електрофикация, водоснабдяване и канализация;
 • Проверете за изтичане на газ. Ако сте усетили миризмата на газ или чуете шум като продухване или съскане, отворете прозорец и бързо напуснете сградата. Изключете газоподаването чрез външния основен клапан и оповестете газовата компания за това. Изключили веднъж газта по някаква причина, тя трябва да бъде включена обратно от специалисти.
 • Огледайте за увреждания по електрическата система. Ако виждате искри, скъсани или протрити кабели, или усетите миризмата на прегоряла изолация, изключете електрозахранването от основния бушон или главния прекъсвач (шалтер) на веригата;
 • Проверете за увреждания по канализацията и водопроводните тръби. Ако подозирате, че канализацията за отходните води е повредена, избягвайте използването на тоалетните;
 • Почистете от разлети запалителни течности и отрови незабавно;
 • Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори. Изпратете кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави;
 • Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии;
 • По време на бедствия нараства престъпността. Бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности;

Не трябва да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо!