Какво да правим при гръмотевична буря

Гръмотевичните бури се характеризират с наличието на мълнии, които са много опасни и крият сериозен риск за живота и здравето ни. Това налага всеки от нас да знае правилата за поведение и действие при тях.

Ако сте вкъщи

Изключете от мрежата всички електроуреди и стойте далеч от прозорците и водопроводите. В никакъв случай не се къпете, и не си мийте ръцете по време на гръмотевична буря.

Ако сте в града

Най-сигурното място за защита е стабилна сграда с кабели и ВиК инсталация, които ще отведат електрическия заряд надалеч. Навеси, изкопи, автобусни спирки и други подобни не предлагат реална защита и може да се превърнат в цел за попадение на мълния. Отдалечете се от електропроводите с високо напрежение.

В превозно средство

Ако не може да намерите сграда, скрийте се в превозно средство с твърд покрив и вдигнати догоре прозорци. Металната конструкция на превозното средство ще ви осигури защита. Автомобилът на практика представлява т.нар. Фарадеева клетка или кафез – конструкция, в която мълниите не могат да поразяват. 

Въпреки че колата е сред най-сигурните убежища при гръмотевична буря, това не означава, че удареният от мълния автомобил ще остане невредим. Мълнията може да повреди електронните системи на автомобила, което от своя страна може да предизвика катастрофа. Гумите също могат да пострадат. Затова експерти препоръчват на водачите по време на гръмотевична буря да спрат или поне да намалят скоростта до минимум, както и да приберат антената като най-високата точка на колата. Това е и обяснението защо в самолета е безопасно от мълнии. 

Ако сте на открито

Не използвайте мобилен телефон. Изключете всички електронни устройства (телефон, таблет, нотбук и др.) ако носите във вас и отстранете металните предмети от тялото си. Не дръжте метални предмети, както и чадъри, риболовни пръчки и т.н., които са често удряни от мълния. Вие решавате дали, и как да се освободите от тях, но е добре да са на повече от 20-30 метра от вас. Различните инструменти обаче, като например брадвичка, мотика и т.н., които са с дървени и сухи дръжки, са практически изолирани, макар че могат да заискрят по ръбовете си.

Стойте далеч от големи метални конструкции и огради. Дори мълнията да не удари вас, то ударната вълна от бързо разширяващият се въздух може да нарани дробовете ви.

Особено опасни са високите места – планински върхове, хълмове, покриви на високи сгради и т.н. Опасно е, когато се явявате най-високият предмет в околността.

Избягвайте самотно растящи високи и полусухи дървета.

Избягвайте близост до вода и речни брегове. Мълнията особено „обича“ мокрите чакълести брегове на езерата и реките.

Ако сте в езеро, река, или дори басейн – бързо се насочете към брега, излезте от водата и се отдалечете.

Потърсете ниски места – ровове, ями и др.

Ако сте по билото на планината – възможно най-бързо слезте в ниското и горският пояс. Гъстата гора от високи дървета може да се приеме за безопасна, но не заставайте точно под определено дърво, а на достатъчно разстояние между няколко.

Има ли възможност, влезте в някоя пещера, но на повече от 3 метра навътре от входа и на поне метър от стените. Не стойте на входа й, както и под скални навеси, защото често се случва мълнията да удари именно такова място. Малките пукнатини в скалите често са отводнителни канали, и може да станат проводник на мълнията.

Ако сте на открито – не бягайте! Мълнията може да последва образуваното от вас въздушно течение.

Изолиране

Изолирайте се от повърхността на земята – ако имате под ръка някакъв сух материал, използвайте го като застанете върху него. Сухите обувки с гумена подметка могат да помогнат, но не са гаранция. Ако имате дълго и дебело въже, може да го навиете в кръг и да седнете върху него.

Не сядайте върху мокра повърхност. Наведете главата надолу, приберете коленете към гърдите и повдигнете стъпалата във въздуха. Не се подпирайте с ръце на земята, за да не се превърнат в проводник. Ако все пак нямате суха изолация – легнете плътно на земята.

Снижете се максимално – наближаващият удар на мълнията може да се усети по изтръпването на кожата, и по усещането, че косата ви се изправя (ако е суха, разбира се). В такъв случай паднете бързо на земята, като най-напред го направите на колене и длани. Светкавицата минава по най-краткият път към земята, така че ако ви удари в този момент, вероятността да спре сърдечната дейност или дишането намалява. След това легнете плътно на земята.

Ако сте голяма група хора, не е добре да се криете на едно и също място. Разпръснете се. Така вероятността да пострадате всички е по-малка..

Стойте далеко от едри домашни животни – коне, крави, волове и т.н. Вероятността да ги удари мълния е по-голяма, отколкото при хората, поради възникващото по-голямо напрежение между предните и задните крака.

Ако мълния удари директно човек или животно, то резултатът е смърт. Има случаи на оцелели от директно попадение, но те са редки. Дори индиректният удар на мълния може да нанесе големи изгаряния, които са под формата на фигури и линии, сочещи посоката на преминаването на електричеството. Човекът може да получи гърчове или да изпадне във временно безсъзнание, тогава трябва незабавно да се започне изкуствено дишане, а при нужда – и сърдечен масаж. Наблюдават се и повръщане, диария, сърцебиене, белодробен оток, парализа на дихателните мускули и т.н.

Бъдете информирани, за да запазите живота и здравето си!