Как да помогнем на учениците да се справят с умората?

Училището играе важна роля за социализацията на децата. То ги учи на спазване на норми и правила извън техните желания и емоции, на общуване в различни групи, на работа в екип, както и на много още неща. Училището е център на социалния живот за много тийнейджъри. Това е средата, в която те се свързват със своите връстници и приятели, имат възможност да се социализират, развиват и изразят.

Липсата на редовно социално взаимодействие, което е факт през последните две години доведе до чувство за самотност и  демотивация. Според редица проучвания социалната изолация води до по-високи нива на стрес и отрицателни резултати за психическото и физическото здраве. Според други проучвания именно контактът лице в лице помага за намаляване на депресията и тревожността.

Онлайн обучението, наред с липсата на социално взаимодействие засегна много от тийнейджърите и юношите. При тях се наблюдава повишена тревожност от това дали се справят със задачите в училище, както и притеснение от промени в приятелствата си в резултат на продължителната изолация. Не малка част от тийнейджърите все още изпитват сериозни затруднения с концентрацията, макар и вече да се учи присъствено.

Прекарването на много време онлайн доведе до хронична умора. Част от причините, поради които денят, пълен с онлайн занимания е толкова уморителен за децата е, че мозъкът  не е в състояние да обработва информация по начина, по който е свикнал. Когато те имат личен контакт, има редица невербални сигнали, които мозъкът ни обработва като изражения на лицето, език на тялото, зрителен контакт и други. Когато те липсват, мозъкът трябва да работи по-усилено, за да успее да интерпретира по някакъв начин не достатъчно ясните сигнали, които получава. Именно това води до допълнителна умствена умора и лесно покачване на нивата на стрес.

На какво се дължи проблема най-често?

Има много причини, свързани с натрупването на умора у учениците. Един от основните фактори е семейната среда и това как родителите интерпретират обучението. Често умора се натрупва при деца, при които има  постоянни изисквания за постигане на цели. Те не разполагат с много свободно време, постоянно развиват интелекта и уменията си, но при тях са блокирани спонтанността и креативността, които са характерни за възрастта.

Претоварването с информация, изискванията и натрупването на умора при учениците могат да доведат до различни психични и соматични симптоми. Често те остават незабелязани от педагозите и родителите и дори са погрешно интерпретирани като мързел, агресия, невъзпитано поведение, прекалена импулсивност и други.

Умората може да бъде изразена по много различни начини, които оказват влияние във всички сфери на живота на ученика. Те често включват проблеми със съня, промени в начина на хранене, изолация, влошаване на взаимоотношенията с родители, близки и приятели, понижаване на успеха в училище, трудна концентрация, апатия, агресия и други.

Какво може да се направи ако се забележи промяна в поведението и спряването на учениците?

● Създайте благоприятна среда за споделяне на страховете и притесненията

● Поощрявайте учениците за техните успехи и изтъквайте положителните им качества, които са довели до тях

● Не реагирайте остро, когато ученикът покаже по-нисък резултат. Помогнете му да се справи със ситуацията и го подкрепяйте в процеса

● Важно е да ориентирате ученика как правилно да разпределя времето си, така че да има достатъчно време за домашни и почивка

● Включете в ежедневието двигателна активност, която ще окаже положително влияние върху подобряването на концентрацията и намаляването на умората

“Безопасно училище” и “Безопасна детска градина” са тематични продукти на Респонса Превент, които включват всички необходими документи и сертификати, според изисквания на българското законодателство и Инспекцията по труда, във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.

За нас “Безопасно училище” и “Безопасна детска градина” не са просто стандартни пакети с услуги по трудова медицина. За нас „Безопасно“ е инициатива, чрез която прилагаме най-добрите световни практики и стандарти за повишаване здравето и безопасността на вашия екип и децата, за които се грижите.

Тази статия е част от кампанията на Респонса Превент Target Zero, която има за цел да подпомогне детските градини, училищата и университетите да се справят с предизвикателствата по време на пандемията.