IX ежегодната конференция по ЗБУТ събра 300+ представители от образователния сектор

На 19 април, Респонса Превент успешно проведе специализирана конференция по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), насочена към образователния сектор. Събитието, което се провежда за девета поредна година, привлече вниманието на над 300 експерти, учители, директори на училища и детски градини от цялата страна.

Конференцията беше фокусирана върху няколко ключови акценти, сред които:

Първа помощ за деца и юноши: В рамките на тази тема, участниците бяха запознати с най-добрите практики и стратегии за предоставяне на първа помощ при живото застрашаващите наранявания, които могат да възникнат в учебните заведения или детските градини.

Фирмена документация по ЗБУТ: Експертите споделиха важна информация относно изготвянето на необходимите фирмени документи, които имат важно значение за подобряване на условията на труд в учебните и детските заведения.

Инструктаж и обучение на работещите: Участниците получиха ценни насоки за обучение на персонала по въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа.

Превенция на безопасността и здравето при работа: В рамките на тази тема, участниците разгледаха различни аспекти на превенцията на рисковете и подобряване на работната среда в учебните и детските заведения.