Зарежда Събития

Минали Събития

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

май 2019

Control Plan

май 28 @ 10:00 - май 29 @ 17:00
Пловдив Пловдив,
Евро275

Основната цел на създаването на План за контрол в процесите на планиране на високо качество на продуктите е да се осигури производството на продукти в съответствие с изискванията на клиента. Това се постига чрез осигуряване на структуриран подход при проектирането, подбора и прилагането на новосъздадените методи за контрол за цялата система. Изключителната роля на този документ е подчертана в стандарта IATF 16949, който подхожда по специфичен начин към създаванет на плана за контрол. По време на обучението участниците имат възможност…

Виж повече »

Product Safety and Compliance Representative (PSCR)

май 30 @ 10:00 - май 31 @ 17:00
Пловдив Пловдив,
Евро650

Product Safety and Compliance Representative (PSCR) in the Automotive industry (под лиценз на VDA QMC) Това обучение ви запознава с необходимостта от определяне на представител за безопасността на продуктите, основните елементи на система за контрол на риска, вкл. резултати, управление на безопасността на продуктите и ролята на представителя за безопасност на продуктите, "научени уроци", степенуване на риска и структурирано действие и изисквания на Volkswagen AG за представителя за безопасност на продуктите. Това обучение е насочено към ръководители и персонал от…

Виж повече »

юни 2019

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор

юни 14 - юни 15
Пловдив Пловдив,
Евро350

VDA 6.5 Квалификация за продуктов одитор (под лиценз на VDA QMC) Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и по-широкото използване на електронни компоненти и софтуер водят до все по-високо ниво на сложност на продуктите. Очакванията на клиентите не завършват с определянето на спецификации. Производителите и доставчиците на автомобили трябва сами да определят дадени характеристики и да ги прехвърлят към продуктите. Това важи и за одити на продукти, които са насочени не само към гарантиране на качеството,…

Виж повече »

Auditing management systems according to ISO 19011

юни 14 - юни 15
София София,
Евро200

Одитирането на системата за управление позволява идентифициране на несъответствията и по този начин непрекъснато усъвършенстване на организацията. Уменията, знанията и квалификацията на вътрешните одитори и одиторите от втора страна са изключително важни за постигането на надеждни и повтарящи се резултати от одитите, чиято последица е подобряване на системите в организацията. Обучението е насочено към придобиване и подобряване на знанията и уменията на одита въз основа на указанията на ISO 19011.

Виж повече »

VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with certified exam (под лиценз на VDA QMC)

юни 17 @ 10:00 - юни 21 @ 17:00
София София,
1200Евро

Това обучение Ви запознава с основите на стандарта VDA 6.3 за процесни одитори. Обучението е на български език.

Виж повече »

юли 2019

VDA Maturity Level Assurance for New parts

юли 23 @ 10:00 - юли 24 @ 17:00
София София,
Евро650

VDA Maturity Level Assurance for New parts (под лиценз на VDA QMC) Целта на осигуряване на нивото на зрялост на новите части е да се определи стандарт за нови стартове, да се подобри качеството на продуктите в самото начало на сътрудничество с клиента за всички части, компоненти и системи във веригата за доставки, като се осигурят и предприемат структурирани дейности, които съпътстват процеса на оценяване на зрелостта на новите части. Чрез прилагане на стандартизиран метод проектите се сегментират, оценяват и…

Виж повече »

август 2019

Хора с увреждания – новости в изискванията за назначаване. Възможности и заплахи.

август 21
София София, + Google Map
150лв.
хора с увреждания

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Обучение за нОВОСТИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ 21 Август 2019, хотел Експо, София Регистрация Видео Дни Часове Минути Секунди За събитието 21 Август 2019, София, хотел Експо.След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници…

Виж повече »

PSCR Upgrade training – from PSB to Product Safety & Conformity Representative

август 26 - август 27
София София, + Google Map
Евро350
FMEA

Отворено обучение – PSCR Upgrade training - from PSB to Product Safety & Conformity Representative Дата: 26 Август 2019г. София, България зала Респонса Превент, бул. Цариградско шосе 24 Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел трябва да се съблюдават настоящите правни статути на цялостта на продукта, приложими в съответните страни и региони, както и оправданите очаквания за безопасност на широката общественост. Ако на пазара…

Виж повече »

септември 2019

APQP & PPAP Обучение, сертифициране и консултиране

септември 26 @ 09:00 - септември 27 @ 17:00
Зала Респонса, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А
София, BG 1113 Bulgaria
+ Google Map
275евро
apqp-ppap

26-27 Септември 2019, София APQP and PPAP according to AIAG Отворено обучение в гр. София, зала Респонса Превент, бул. Цариградско шосе 24 Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди APQP&PPAP Компаниите, внедрили IATF 16949, могат да използват Разширено планиране на качеството на продуктите (APQP), за да гарантират, че техните продукти и производствени процеси отговарят на пазарните изисквания и очакванията на клиентите. Процесът на одобрение на производствената част (PPAP) предоставя на организациите на клиенти необходимите доказателства,…

Виж повече »

октомври 2019

Обучение по VDA 6.5: Qualification for Product Auditor

октомври 11 @ 09:00 - 17:00
Зала Респонса, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А
София, BG 1113 Bulgaria
+ Google Map
350евро

11 Октомври 2019, София VDA 6.5: Qualification for Product Auditor Отворено обучение в гр. София, зала Респонса Превент, бул. Цариградско шосе 24 Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди VDA 6.5 Този курс ще ви позволи да разберете очакванията във връзка с одита на продукта. VDA 6.5 определя кодекс на практика за управление на програми за одит на продукти. Повишените очаквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите изисквания, както и увеличената употреба на електронни компоненти…

Виж повече »
+ Export Events