Зарежда Събития

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

октомври 2019

VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR)

октомври 31 @ 09:00 - ноември 1 @ 17:00
София България + Google Map
650евро

31.10 - 01.11.2019, София VDA Product Safety and Conformity Representative (PSCR) Лицензирано обучение Отворено обучение в гр. София Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди PSCR 31.10.2019 Всяка организация в рамките на веригата за доставки на автомобили е длъжна да гарантира безопасността и съответствието на своите продукти. За тази цел в съответните страни и региони трябва да се спазват действащите законови разпоредби относно целостта на продуктите, също така трябва да бъдат изпълнени оправданите очаквания за…

Виж повече »

ноември 2019

Control plan in Quality Planning

ноември 8 @ 09:00 - 17:00
София България
275евро

8 Ноември 2019, София Control plan in Quality Planning Отворено обучение в гр. София Ограничени места - група до 12 души Регистрация Дни Часове Минути Секунди Control plan Намерението на Контролния план е да създаде структуриран подход за контрол на процесите и елементите на продукта, като същевременно фокусира организацията върху важни за клиента характеристики. Важна част от плана за контрол е план за реакции, който ясно уточнява какви действия да предприемете в случай, че възникне състояние извън контрол. Разработването и…

Виж повече »

VDA 6.3 Qualification for Process Auditor with certified exam (под лиценз на VDA QMC)

ноември 11 - ноември 15
Зала Респонса, бул. Цариградско шосе 24, бл. 22, офис 2 до вх А
София, BG 1113 Bulgaria
+ Google Map

Цена: от 1050 до 1200 евро Това обучение е предназначено за участници, които искат да постигнат квалификацията си като сертифициран одитор на VDA 6.3 процес в най-кратки срокове.  Респонса Превент Ви предлага възможността да придобиете необходимите знания и да вземете изпита в рамките на 5 дни в приятната атмосфера.   Съдържание на учебната дисциплина:  Използвайки процесния подход и съответните специфични за клиента изисквания, това обучение ви учи на основите за VDA 6.3 одитори на процеси. Въведение в основите на одита на процесите включва общи изисквания, методи, принципи, схема за оценка и анализ на риска. Освен това, основният въпросник е обяснен според приписаните елементи на процеса, така че чрез одита на процеса можете да идентифицирате съответните рискове и потенциали по веригата на доставките. Обучението се фокусира върху следните точки, използвайки практически примери:  Корелация с други изисквания  Преглед на трите различни вида одити и обяснение на разликите  Преглед на съдържанието на отделните глави VDA 6.3  Въведение в процесния подход за анализ на риска според модела на Turtle  Одитен процес от програмата за одит до края на одита  Планиране и провеждане на одит на процеса  Схема за оценка на одит на процеса  Кодекс за поведение на одиторите на процеси  Процесен елемент 2 - управление на проекти  Процесен елемент 3 - планиране на разработка на продукти и процеси  Елемент 4 - реализация на продукта и разработване на процеса  Процесен елемент 5 - управление на доставчика  Процесен елемент 6 - производство на анализ на процеса  Процесен елемент 7 - обслужване на клиенти  Приписване и оценка на резултатите от одита  Одитен доклад, документация и заключение  Процесен елемент 1 - анализ на потенциала  Въведение в текущите SI и FAQ  Продължителност: Пет (5) дни  Предпоставки за участие:  Прием в квалификацията след успешен преглед на кандидатурата ви  Познаване на основните инструменти и методи за качество  Познаване на приложимите изисквания на системата за управление  Познаване на други приложими специфични изисквания за клиента  Специфични знания за продукта и процеса в планираната област на работа в зависимост от областта на експлоатация, съответния професионален опит съгласно VDA том 6.3  Квалификация на одитора въз основа на DIN EN ISO 19011  Тези стъпки за обучение ви водят през основните изисквания за одити на процесите и дават възможност за интегрирано приложение в автомобилната индустрия. Тези основи се използват за коригиране, стабилизиране и оптимизиране на процесите и са разработени в упражненията и примери за случаи. Целта е да се осигури надеждна оценка.  Включително VDA 6.3 - Ден на изпит за сертифициран одитор на процеса  Изпитът за одитор на процеса VDA 6.3 е в две части: писмен и устен изпит. След като издържите пълния изпит, ще получите VDA сертификат, одиторска карта и ще бъдете вписан в VDA QMC база данни.  Сертификатът и одиторската карта са валидни три години. Нов сертификат и нова карта на одитор се подновяват след периода на валидност.  Издаване на сертификат:    След като издържате писмените и устните изпити, ще получите сертификат VDA с регистрирана номерация и съответната карта на одитора и запис на база данни VDA QMC.   Кой трябва да присъства:  Персоналът на QM има задачата да провежда одити на процеси в собствената си организация (вътрешна) или във веригата на доставки (външно). Освен това, това обучение се занимава и с външни одитори (назначени като доставчици на услуги).  Цени от 1050 до 1200 евро.

Виж повече »
+ Export Events