fbpx

Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК.

Уебинар

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и […]

Ново!!! ВАЖНИ измения в Кодекса на труда. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Пенсиониране.

Уебинар

ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради изменения в законодателството,  включваме 4 нови и актуални теми: Нормативни задължения на работодателите през първото тримесечие на 2021 год. Нови изисквания относно режимите на работно време и формирането на работната заплата. Нови изисквания относно изпълнението на квотата за приемане на работа на хора с увреждания. Нови изисквания относно социалното осигуряване и придобиване право […]

НОВО! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

Уебинар

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка. Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка. АКЦЕНТИ:  Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях? Какво трябва да знаем за […]

НОВО! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)

София

Обучението е първото по рода си, което разглежда един от най-актуалните въпроси през 2020/21 г. в училищата и детските градини едновременно от техническа и психологическа гледна точка. Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив […]