От VDA 6.3:2016 до VDA 6.3:2023 – Надстройка (ID 333)

Уебинар

ВАЖНО: Обучението за надстройка е налично до края на 2024 г. Всеки със одиторски сертификат по старата Версия, трябва да го премине, за да има право да поднови правата си след третата година. Това обучение за надграждане обхваща промените във VDA 6.3 (издание от 2016 г.), включително актуализации на въпросника, промени в оценката, промени в […]

Свържи се с нас