fbpx

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

Уебинар

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на […]